Témaajánlat

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi táblázatban tanszékünk diplomatéma ajánlatait láthatják. Amennyiben valamelyik témát ki szeretnék dolgozni, keressék fel a konzulenst!

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézete által meghírdetett Szakdolgozat/Diplomamunka ösztöndíj részletes leírása az alábbi linken olvasható, részletekért kattintson IDE .

A témaválasztást a Szakdolgozat I. (BSc) illetve Diplomamunka I (MSc) tárgyat megelőző félévben kell intézni. Ennek menete, hogy belső konzulenssel történt egyeztetés után a külső és belső konzulens által aláírt Adatlap szakdolgozati téma engedélyezéséhez (BSc) illetve Adatlap diplomamunka téma engedélyezéséhez (Msc) adatlapot Horváth Ernőnek (Inno-Share épület IS-201) vagy a tanszéki titkárságon le kell adni. Az adatlapok letölthetőek itt.

 A témaválasztás határideje:

Belső Konzulens

Cím

Feladat

Jelölt (szak, képzési szint)

Külső konzulens

Baranyi Péter, Dr.

Ipari robot illesztése a VirCA keretrendszerhez

A termelési folyamatok tervezésében és előkészítésében egyre nagyobb szerep hárul az ún. virtuális gyártási és virtuális validációs eszközökre. Ennek informatikai háttere napjainkban alakul ki, így izgalmas terepet biztosít az innovatív habitusú hallgatók számára. A VirCA (Virtual Collaboration Arena) egy az MTA SZTAKI gondozásában fejlesztett virtuális valóság köré épülő keretrendszer, amely lehetőséget biztosít különböző ipari eszközök, berendezések virtuális megvalósítására beleértve a vizuális megjelenést és a tényleges működést is. A VirCA-ban felépített 3D virtuális tér megosztható az Interneten keresztül és összekapcsolható a különböző földrajzi helyen működő valós eszközökkel, így egyszerre több felhasználó dolgozhat a közös térben. Mindezen képességek jövőbe mutató alapot biztosítanak többek között a virtuális gyártás és validáció témakörében végzett fejlesztésekhez.

A megoldandó feladat részletei:
1. Készítse el valamely a SZE Műszaki Tudományi Karon megtalálható ipari robotmanipulátor, vagy mobil robot RT-Middleware illesztőprogramját.
2. Készítse el a választott robot virtuális reprezentációját a VirCA rendszerben.
3. Mutassa be az elkészült komponensek működését egy minta alkalmazáson keresztül.

 

Galambos Péter

Baranyi Péter, Dr.

LabView és RT-Middleware közötti adatkapcoslat generikus megvalósítása

A VirCA (Virtual Collaboration Arena) egy az MTA SZTAKI gondozásában fejlesztett virtuális valóság köré épülő keretrendszer, amely lehetőséget biztosít különböző ipari és egyéb eszközök, berendezések virtuális megvalósítására beleértve a vizuális megjelenést és a tényleges működést is. A VirCA-ban felépített 3D virtuális tér megosztható az Interneten keresztül és összekapcsolható a különböző földrajzi helyen működő valós eszközökkel, így egyszerre több felhasználó dolgozhat a közös térben.
A VirCA-hoz kapcsolódó fizikai eszközök irányításában, valamint a kiterjesztett virtualitás elvét követő fejlesztések során nagy a jelentüsége az olyan elterjedt fejlesztői környezeteknek mint az NI LabView, vagy a Matlab Simulink. Éppen ezért fontos a VirCA (RT-Middleware) és ezen rendszerek közötti kényelmes átjárás biztosítása.

A megoldandó feladat részletei:
1. Ismerje meg az RT-Middleware szabványt és az erre épülő openRTM-aist implementációt!
2. Vizsgálja meg a LabView és azt RT-Middleware közötti adatkapcsolat megvalósításának lehetőségeit!
3. Készítsen kétirányú generikus átjárást biztosító szoftveres megoldást!
4. Mutassa be az elkészül átjáró működését egy VirCA minta alkalmazáson keresztül!

 

Galambos Péter

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Gépi tanulás alkalmazása fiziológiás visszacsatolások területén

A felhasználók informatikai eszközök felé történő kommunikációja több szinten mehet végbe, kezdve a magasszintű explicit parancsoktól egészen az alacsonyszintű (olykor akaratlan) fiziológiás kimenetekig. Amikor a felhasználónak egy folytonos időben irányított eszköz - mint például egy mozgássérültek által használatos kéz protézis - használatát kell elsajátítania, célszerűen az eszköz is idomulhat a felhasználóhoz, amennyiben gépi tanulás útján képes az izomműködésen, bőrkonduktancián és egyéb fiziológiai paramétereken keresztül a felhasználó akaratára vonatkozó következtetéseket levonni. A diplomamunka célja ezen tématerület körberjárása, és egy szimulált (virtuális) irányítási folyamatban történő alkalmazása.

 

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Hierarchikus temporális modellek alkalmazása alvás minőségének előrejelzésére és javítására

A Hierarchikus Temporális Memória a kaliforniai Berkeley Egyetemen kidolgozott MI technológia, amely az emberi agykéregben lezajló folyamatok modellezésén keresztül nyújt robusztus módszert időbeni folyamatok tanulására és előrejelzésére. A diplomamunka célja ezen technológia felhasználása egy olyan Android vagy iOS alapú mobil-applikáció támogatására, amely képes a felhasználó alvásának minőségének megismerésére, és ezen keresztül javítására.

 

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Progresszív tanulás elméleti kérdései a kognitív infokommunikációs csatornákban


A kognitív infokommunikációs csatornák olyan (multi)-szenzoros kommunikációs üzenetek, amelyek a megszokottól eltérő érzékszerv felhasználásán keresztül teszik lehetővé a felhasználók számára történő információátadást. Ezen csatornák alkalmazási területei szélesek, így magukba foglalják például az ipari gyártás, intelligens autó, illetve otthoni informatika világát. A diplomamunka célja, hogy a kognitív infokommunikációs csatornák adaptivitását növelendő, olyan tanulóalgoritmust dolgozzon ki, melynek működését a felhasználó és az eszköz egyaránt alakítani tudja.

 

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Személyes notifikációs csatorna illesztése mobil e-mail klienshez

A személyes informatika gyorsuló fejlődése nemcsak lehetővé teszi, de egyre inkább meg is követeli az ember fiziolóigájához és gondolkodásához illeszkedő funkciók megvalósítását. Ahogy a személyes eszközök képessé válnak a felhasználók fizikai állapotának és hangulatának, vagy éppen aktuális tevékenységének érzékelésére, egyre inkább elvárható tőlük, hogy az érzékelt kontextushoz illeszkedve előbb vagy később, illetve kevésbé, vagy éppen jobban nyomatékosítva értesítsék a felhasználót az őt érintő eseményekről.

A diplomamunka célja egy olyan mobiltelefonos e-mail kliens tervezése, amely részben szövegelemzésre, részben szenzoros adatokra és / vagy a felhasználó visszajelzéseire alapozva eldönti, hogy mely beérkező e-mailekről küldjön a felhasználónak azonnali, illetve késleltetett értesítést. Az elméleti / módszertani vizsgálatokon túl a feladat része Android, iOS vagy Windows Mobile platformon kidolgozott validációs környezet létrehozása. A diplomamunka eredménye várhatóan jól illeszkedik a kognitív infokommunikáció, a "nyugodt" számítás ("calm computing"), és egyéb, az embert központba helyező számítási paradigmák látókörébe.


   

Erdős Ferenc, Dr.

SAP Business Warehouse on HANA

-A BW-ben használt legfontosabb objektumtípusok, azok céljai és technikai jellegzetességei RDBMS-en (pl: Infocube, Datastore Object, Multiprovider, Composite provider) és ezek változatai és lehetőségei HANA-n (Hana optimized Infocube, Advanced Datastore Object, Hana Composite Provider)

-A csillagséma és az adatbeírás részletes bemutatása Infocube-ba és HANA optimized Infocube-ba

-A különböző OLAP eszközök és a HANA viszonya (currency/unit conversion, exception aggregation és ezen műveletek HANA adatbázis szintjén történő megvalósítása)

-HANA-specifikus riportolási lehetőségek áttekintése (attribute view, analytic view és calculation view) és alkapmazása

-Egy OLAP query-knél gyakran használt személyre szabási lehetőség bemutatása ABAP programozási nyelven (customer exit)

-A BW on HANA beruházások gazdaságossági kérdéseinek rövid áttekintése (költségek, hasznossági hatások)

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Utazás tervezést segítő alkalmazás fejlesztése SAP HANA alapokon

-SAP HANA platform áttekintése (On Premise / Cloud)

-Üzleti igények specifikálása

-Alkalmazás tervezése (alkalmazás architektúrája, adatbázis tervezése, service-ek felépítése, stb…)

-Implementáció

-Utazás tervezési stratégiák

-IoT integrációs lehetőségek

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Kosárlabda mérkőzésvezető alkalmazás fejlesztése SAP front-end technológiák alkalmazásával

-Egy kisebb bajnokság kezelésére alkalmas adatbázis létrehozása (CDS felhasználásával)

‎-Mérkőzés vezetésre/statisztika felvételre alkalmas felület kialakítása (PDF formok vagy UI5 segítségével)

-Csapat/játékos statisztikák készítése és megjelenítése SAP front-end technológia használatával (UI5 és/vagy Fiori)

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Üzleti projekt megvalósítása SAP rendszerben web-alapú front-end technológia alkalmazásával

(A cím és a részfeladatok további pontosítás tárgyát képezik.)

- Üzleti igények feltárása, specifikáció elkészítése

- Az üzleti környezet felmérése, lehetséges opciók felvázolása, a leginkább alkalmas technológia és megoldási javaslat kiválasztása

- Rendszerterv, implementáció

- Verifikáció, validáció

 

   

Galli Richárd, Dr.

Raktári nyilvántartó rendszer fejlesztése autószervizek számára.

foglalt  

 

Galli Richárd, Dr.

Kollégiumi éttermi befizetés nyilvántartó rendszer fejlesztése c# nyelven

foglalt

 

 

Galli Richárd, Dr.

Univerzális helyfoglaló rendszer fejlesztése c# nyelven

foglalt

 

 

Galli Richárd, Dr.

WCF szolgáltatások használata WPF alkalmazásokban

A diplomamunka célja olyan (c#) alkalmazás készítése, mely bemutatja a WCF szolgáltatások típusait, lehetőségeit és használatának módjait egy WPF RIA alkalmazásban. Az alkalmazás  mivolta tetszőlegesen választható, lehet pl.: könyvelői alklamazás vagy raktárkezelő szoftver….

 

 

Galli Richárd, Dr.

SignalR használata MVC webalkalmazásokban

A diplomamunka célja olyan alkalmazás készítése, mely bemutatja a SignalR technológia lehetőségeit és használatának módjait egy ASP.NET MVC (c#) alkalmazásban. Az alkalmazás  mivolta tetszőlegesen választható, lehet pl.: könyvelői alklamazás vagy raktárkezelő szoftver….

 

 

Galli Richárd, Dr.

Rejtvénygenerátor készítése

A hallgató feladata olyan grafikus (WPF / c#) alkalmazás készítése, mely nyelvi eszközök és internetes tartalmak alapján képes rejvények generálására, tárolására, nyomtatására és kiértékelésére.

 

 

Hatwágner F. Miklós, Dr.

Fuzzy Cognitive Map használatát támogató web-alkalmazás elkészítése

A Jelölt feladata elkészíteni egy olyan, korszerű web-technológiákkal támogatott web-alkalmazást, amely lehetővé teszi összetett rendszerek működésének modellezését Fuzzy Cognitive Map (FCM) segítségével. Az alapfeladatok közé tartozik a modell adatainak bevitele, szerkesztése, szimulációk elvégzése. Ezen kívül még legalább egy további területen támogatni kell az FCM használatát. Ez lehet pl. a modellalkotás támogatása több szakértő bevonása esetén, vagy a modell valamilyen gépi tanulási módszerrel történő létrehozása.

 Czifra Zoltán

 

Hatwágner F. Miklós, Dr.

Mérési adatsorok megjelenítése

A Jelölt feladata egy olyan web-alkalmazás elkészítése, amely képes megjeleníteni összetett tudományos-mérnöki tevékenységek során keletkező adatsorok elemeit, 1, 2 és 3 dimenziós ábrázolásban egyaránt. Utóbbi esetében elvárás az ábra forgathatósága, méretezése, eltolása, a tengelyek megfelelő skálázása. A feladat megoldásához a legkorszerűbb technológiák alkalmazása szükséges (pl. WebGL).

Slezák Ákos

 

Dr. Hegyháti Máté

Grafikus felület S-gráf alapú reaktív ütemezéshez 

     
Dr. Hegyháti Máté

Gradikus felület ütemezési feladatok eS-gráffal történő modellezéséhez

     
Dr. Hegyháti Máté

Interaktív felület szimplex módszerhez

     
Dr. Hegyháti Máté

Sport tracker alkalmazás fejlesztése Pebble okosórához

     

Hollósi János

Képkereső rendszer fejlesztése

A cél egy olyan szoftver fejlesztése, mely segítségével nagyméretű képi adatbázisban kereshetünk képeket, különböző összetett keresési paraméterek alapján. A szoftver segítségével legyen mód szöveges információk (kulcsszavak) alapján keresni, de legyen lehetőség arra is, hogy a keresett képről (témáról) vizuális információkat (pl. színvilág, objektumok leírása, mintakép, képrészlet stb.) megadva adjon találatokat a program.

 

 

Hollósi János

Emberi mozgás detektálása videofelvételeken

A cél egy olyan szoftver fejlesztése, mely képes videofelvételeken felismerni a mozgó emberi alakzatokat (több alakzatot egyidejűleg) és megbecsülni a mozgás irányát és sebességét, továbbá az útvonalakat elmenti további feldolgozás céljából. Az így elkészült rendszer alkalmas lehet egy település különböző csomópontjainak terhelési vizsgálatára, mely a gyalogos forgalom tervezése és infrastruktúra építése során válhat hasznossá.

 

 

Hollósi János

Neurális hálózat keretrendszerek összehasonlító elemzése

A cél előre definiált fejlesztési környezet esetén megvizsgálni, hogy milyen neurális hálózat keretrendszerek léteznek. A munka során tanulmányozni kell a meglévő rendszereket, meghatározott példafeladatok implementálásával összehasonlító elemzést kell végezni a megvalósításokon.

   

Hollósi János

Moduláris, kis teljesítményű otthoni biztonsági rendszer fejlesztése

A cél egy betörés és vagyonvédelmi hardver és szoftver rendszer fejlesztése. A rendszernek több különböző, modulárisan bővíthető szenzor (pl. kamera, mozgás érzékelő, hang érzékelő, mágnesés érzékelők stb.) fogadására alkalmasnak kell lennie. A megvalósítás része, hogy a rendszer távolról, hálózati hozzáférésen keresztül is elérhető legyen és alkalmas legyen különféle csatornákon értesítések küldésére.

   

Hollósi János

Kiterjesztett valóság alapú lakberendezés tervező szoftver fejlesztése

A cél egy olyan, elsődlegesen mobil platformon működő szoftver fejlesztése, mely alkalmas a készülék kamerája által rögzített (tetszőleges helyiségről készült) képre helyezni különféle 3D objektumokat, jelen esetben bútorok 3D modelljét.

   

Horváth Ernő

GY80 inercia modul segítségével pozíció és sebesség meghatározás

Egy jelenleg rendelkezésre álló kis költségű szenzor felhasználásához program fejlesztése

 

 

Horváth Ernő

ICP algoritmus használhatóságának vizsgálata mobil robotok 3d környezet rekonstrukciójához

Iterative closest point algoritmus segítségével történő 3d környezet rekonstrukciós algoritmus MATLAB program fejlesztése

 

 

Horváth Ernő

Útkeresési algoritmusok elemző összehasonlítása és implementálása MATLAB környezetben

A*, D*, Greedy és hasonló útkeresési algoritmusok implementálása, elemző összehasonlítása

 

 

Horváth Ernő
  • Raspberry PI low energy e-ink naptáralkalmazás (Win10 for IoT, C#)
A cél népszerű naptáralkalmazással (minimum Google Calendar, de opcionálisan egyéb naptárral, pl Microsoft Outlook Calendar, Mac OS X iCal) összekötött Raspberry PI által működtetett e-ink kijelzőn megjelenített naptár lenne. A kifejlesztett eszköz célja, hogy olcsó és alacsony energiafelhasználású legyen, kezelje több személy naptárait. A programozás elsődleges nyelve C#.    
Horváth Ernő
  • Raspberry PI kulcskezelő eszköz fejlesztése (Win10 for IoT, C#
A cél egy portás munkáját helyettesítő kulcsfelvételi eszköz fejlesztése Win10 for IoT operációs rendszeren. A kezelendő szenzorok/aktuátorok: barcode reader, touch sensor, relé, további technológiák: WiFi, MySQL/egyéb SQL. A programozás elsődleges nyelve C#.    

Horváth Ernő

Android tablet program fejlesztése C# nyelvvel, VS Xamarin környezetben

  • A cél Android alkalmazás fejlesztése C# nyelven, amely MySQL adatbázishoz kapcsolódik, meghatározott TCP és UDP csomagokat képes feldolgozni és fogadni (opcionálisan Bluetooth kapcsolatot is tud kezelni). Ezen kívüli a funkciók még a fájlba írás (különböző mintavételezési frekvencián) és a GUI-n megjelenő speciális grafikonok (chart /  bar / graph / plot).A feladat része a Xamarin  technoógián
   

Horváth Ernő

Bejárás optimalizáló algoritmus MATLAB környezetben

Különböző peremfeltételek segítségével történő bejárást megvalósító algoritmus fejlesztése

 

 

Kajdocsi László

PDR-alapú pozicionálás okostelefon segítségével

érdelődni email-ben

 

 

Kajdocsi László

RSSI-alapú pozicionálás okostelefon segítségével

érdelődni email-ben

 

 

Kajdocsi László

Helymeghatározás ujjlenyomatozás módszerrel

érdelődni email-ben

 

 

Kajdocsi László

Bluetooth LE modul létrehozása OmNET++ szimulációs környezethez

érdelődni email-ben

 

 

Kajdocsi László

Hibrid Mesh-hálózat tervezése és szimulációja

érdelődni email-ben

   

Kocsis Zoltán Tamás

Műtéti robot szmulációja lego mindstrom segítségével

A mai világban, már számos helyen használnak robotokat.  Egyre nagyobb az orvostudomány terén is az érdeklődés robotika iránt. Képzeljük el azt, hogy szeretnénk egy robotot ami képes embereket operálni. Első lépése ennek az, hogy elkészítjük ezt kicsiben. A szakdolgozat célja ennek a fázisnak a megvalósítása.

 

 

Kocsis Zoltán Tamás

Riasztó és megfigyelő rendszer fejlesztése C# nyelven.

Felépítendő egy saját riasztórendszer amiben megtalálható számos érzékelő(ajtó, ablak, mozgás), valamint a rendszer képes video rögzítésére az adott helyrő, továbbá tudjon külső hozzáférést biztosítani. Egy jogosult személy léphessen be a rendszerbe interneten keresztül, legyen képes élőben nézni, a videot, tudja távolról szükség esetén aktiválni/deaktiválni a rendszert, és ha kell videot rögzíteni távolról, vagy a már rögzített videot átmásolni.

 

 

Kocsis Zoltán Tamás

Gitároktató alkalmazás fejlesztése

Létezik számos gitároktató DVD illetve könyv a mai világban. A program alkalmas legyen ezen oktatóanyagok nyilvántatására, illetve saját oktatóanyagok rögzítésére is. A hangszeren való tanulást a program úgy segítse, hogy legyen képes a gitáron elhangzó hangokat értelmezni, és a felhasználót értesíteni arról, hogy ha már sikerült jól elsajátítania az adott leckét.  Egy adott leckében legyenek elsajátítandó hangok, húrlefogási technikák (stb), valamint a végcél legyen egy egyszerűbb dallam megtanítása. 

 

 

Kocsis Zoltán Tamás

Autószimulátor játék fejlesztése C# nyelven Monogame segítségével

Érdeklődni e-mailben.

 

 

Kovács Katalin, Dr.

Időgazdálkodási mobilapplikáció fejlesztése androidra

A jelöltnek feladata, hogy olyan időgazdálkodás mobil applikációt fejlesszen, mely a felhasználó által megadott feladatlistában szereplő teendőket azok fontossága és sürgőssége alapján priorizálja. Az alkalmazás használatával a felhasználó a lehető leghatékonyabban tudja beosztani idejét.

 

 

Kovács Katalin, Dr.

Kihívások megvalósítását támogató mobilapplikáció fejlesztése androidra A jelöltnek feladata, hogy egy olyan mobil alkalmazást fejlesszen, melyben különböző témakörökben választhat magának bizonyos ideig tartó kihívásokat. A kiválasztás után a felhasználó minden napra egy-egy teljesítendő feladatot, kihívást kap.

 

 

Kovács Katalin, Dr.

Életmód mobilapplikáció fejlesztése androidra A jelölt feladata, hogy olyan életmód/személyes fejlődést támogató mobil alkalmazást fejlesszen, melyben a felhasználó különböző témájú 21 napos kihívások közül választhat. A rendszer olyan algoritmust is tartalmaz, mely a felhasználó által előre megadott értékelések alapján személyre szabottan válogatja össze az egyén számára hasznos és személyes fejlődése szempontjából legmegfelelőbb kihívásokat

 

 

Kovács Katalin, Dr.

Időgazdálkodási mobilapplikáció fejlesztése iOS-re A jelölt feladata olyan időgazdálkodás mobilapplikáció fejlesztése, amely a felhasználó által megadott feladatlistában szereplő teendőket azok fontossága és sürgőssége alapján priorizálja. Az alkalmazás használatával a felhasználó a lehető leghatékonyabban tudja beosztani idejét    
Takács Gábor
Cloud Configuration Copy Manager (SuccessFactors tenant copy tool; XML, Java; Web development)
     
Takács Gábor
Extending the cloud - Extension for Successfactors with HANA Cloud Integration (SAPUI5, Fiori, Webservices)
This thesis is about extending Successfactors functionality with custom web application. The candidate will learn how to reach data from Successfactors and send back upon webservices.    

Takács Gábor

User experience and hr digital transformation (SAPUI5 + Fiori)
This thesis is about building enterprise ready UI based on SAPUI5 library for an on-premise SAP HR system. The document will contain a comparison about previously used user interfaces and new approach. The candidate will learn how to build the UI and fill with data from SAP system upon OData services.    

Takács Gábor

Termelés monitoring rendszer bevezetése, 
beruházás megtérülése

 

V. Gábor

 

Takács Gábor

Társasház-kezelő rendszer fejlesztése képviseletet ellátó vállalkozások részére  

M. Anett

 

Takács Gábor

Éttermi munkafolyamatok mobil applikációs támogatása   M. Gábor

 

Takács Gábor

Mezőgazdasági rendszer fejlesztésének előkészítő elemzése, tervezése és gazdasági haszonelemzése   P. Richárd  

Tormási Alex

Multifunkciós szenzor fejlesztése

A cél egy olyan kisméretű multifunkciós (gyorsulásmérő, hő, vezetés stb) szenzor fejlesztése, ami alkalmas az emberi testen való elhelyezésre a mozgásában való korlátozás nélkül.

 

 

Tormási Alex

Írott szöveget szegmentáló algoritmus fejlesztése

A cél kézzel írt szövegek kisebb részekre (pl. bekezdés, mondat, szó, betű) bontására szolgáló algoritmus fejlesztése (adott ötlet alapján) és annak más rendszerekkel való összehasonlítása (pontosság, sebesség stb).

 

 

Tormási Alex

A Kepler űrteleszkóp nyilvános adatait feldolgozó rendszer fejlesztése

A cél exobolygó jelöltek keresése a Kepler űrtávcsőtől érkező adatokban. A feladat magábafoglalja a meglévő módszerek felhasználását és az azokból szerzett tapasztalatok alapján egy módosított vagy teljesen új algoritmus kidolgozását is.

 

 

Tormási Alex

Szemantikus hálók kezelése gráf alapú adatbázisokban

A cél meglévő (szemantikus hálózatoknál használt) módszerek átalakítása és vizsgálata gráf alapú adatbázis-környezetben. A dolgozat részét képzi a relációs adatbázisokkal való összehasonlítás.

 

 

Tormási Alex

3-D rekonstrukció mikroszkóppal készített eltérő fokuszú képekből

A cél egy olyan algoritmus fejlesztése, amely képes (részben) visszaállítani egy mikroszkóp alatt vizsgált elem 3-D képét az arról készült több kép élességének (és egyéb paraméterei) alapján.

 

 

Tormási Alex

3-D ruhatervezező szoftver

A cél egy olyan szoftver kifejlesztése, mely egy egyszerűen kezelhető 3-D megjelnítést alkalmazó interfészen keresztül teszi lehetővé ruhák tervezését és azok szabásmintáinak generálását. A dolgozat főbb részei: hasonló rendszerek felkutatása és elemzése; követelmények pontos meghatározása egyeztetések alapján; specifikáció; implementáció; tesztelés; dokumentálás.

   

Tormási Alex

Írott és/vagy beszélt (élő és kihalt) nyelvek, nyelvtanok (az esetleges időbeli változásokat is figyelembe vevő) rokonságának vizsgálatára alkalmas adatbázis tervezése és ennek kezelésére alkalmas, alapszintű funkciókkal

 - adatok bevitele, -lekérdezése, -szerkesztése,

                 - egyszerűbb kimutatások, mint például, de nem kizárólag betű/betűpárok gyakoriságát mutató grafikonok generálásának lehetősége

                 - az egyes szavak, kifejezések közötti egyszerű kapcsolatok keresésének lehetősége például a rendszeres hangmegfelelések törvénye szerint stb,

                rendelkező rendszer kifejlesztése, mintaadatokkal való feltöltése és más jövőbeni szoftverek számára jól kezelhető, dokumentált interfészek kialakítása. Főbb feladatok: részletes irodalomkutatás a területen fellelhető módszerek és esetlegesen kapcsolódó célú szoftverek területén, részletes specifikáció meghatározása az irodalomkutatás során szerzett ismeretek alapján a konzulens útmutatása alapján, rendszer implementálása, a rendszer teszteléséhez szükséges minimális (könnyen beszerezhető, ismert kapcsolatokkal rendelkező) adattal való feltöltése és tesztelése, dokumentáció készítése. Az alkalmazott adatbázis típusa, a programozási nyelv/fejlesztői környezet előzetes egyeztetés szerint.

(A tervezett külső konzulenssel, a hallgatónak kell egyeztetni a részleteket, mint az adott időszakra vonatkozó elérhetőség, konzultációk módja/mélysége stb.)

   

Tormási Alex

Meta-heurisztikus algoritmuson alapuló kísérleti veszteségmentes tömörítőszoftver készítése különösen nagyméretű digitális (mint például de nem kizárólag műholdas) képekhez.

Főbb feladatok:

                 - irodalomkutatás a state-of-the-art képtömörítő algoritmusok terén

                 - irodalomkutatás a meta-heurisztikus algoritmusok területén

                 - az új tömörítési módszer tervek kidolgozása, a megfelelő adatszerkezetek és algoritmusok kiválasztása a konzulens útmutatása alapján

                 - prototípus tömörítőalkalmazás implementálása

                 - benchmark típusú tesztelés tervezése, minta adatok gyűjtése, teszt végrehajtása és kiértékelése, melynek során a tervezett algoritmus más, általánosan elterjedt és speciális tömörítőalgoritmusokkal kerül összehasonlításra

                 - dokumentáció készítése.

                A programozási nyelv/fejlesztői környezet előzetes egyeztetés szerint.

(A tervezett külső konzulenssel, a hallgatónak kell egyeztetni a részleteket, mint az adott időszakra vonatkozó elérhetőség, konzultációk módja/mélysége stb.)

   

Tormási Alex

Újelvű, szülői fegyületet (és ezáltal gyermekvédelmet) lehetővé tevő android alkalmazás- és szolgáltatáskörnyezet kifejlesztése.

A cél egy olyan, android alapú felügyeleti szoftverrendszer kidolgozása és prototípus implementálása, mely a szülők számára teljes távoli menedzselést tesz lehetővé gyermekük készülékére vonatkozóan (mint például, de nem kizárólag kimenő és bejövő hívások blokkolásának, lehallgatásának lehetősége, üzenetek, illetlen szavak, weboldalak, alkalmazások szűrése, használatuk időkorlátozása, készülék funkciók tiltása, vásárlás engedélyezése stb) a digitális oktatási, a modern gyermekpszichológiau és neveléstudományi eredmények esetlegesen alkalmazhatóságának figyelembevételével.

                Főbb feladatok:

                 - irodalomkutatás a kapcsolódó (fent említett) területeken

                 - specifikáció készítése

                 - rendszer implementálása

                 - funkcionális tesztelés

                 - dokumentálás

                A programozási nyelv/fejlesztői környezet tetszőleges, de a felügyelt platform Android kell legyen. (A tervezett külső konzulenssel, a hallgatónak kell egyeztetni a részleteket, mint az adott időszakra vonatkozó elérhetőség, konzultációk módja/mélysége stb.)

 

   
 

A Peppe kerékpár Kft. versenyéhez online jelentkezési felület fejlesztése

. A versenyre 250 fő jelentkezik a 9:00 órától 13:09-ig időtartamban egyperces indulással a kiírt rajtidőkre, ehhez kel adminisztrációs felületet és online felületet tervezni és kivitelezni. A feladat tovább bővíthető, hogy elérje egy szakdolgozat színvonalát.

   

 

 


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Nyugdíjas Találkozó 2017. november 21. 15:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. november 24. - 2017. november 25.