ELHUNYT A GYŐRI FELSŐFOKÚ INFORMATIKAI KÉPZÉS MEGSZERVEZŐJE

Életének 77. évében elhunyt dr. Jámbor Attila nyugalmazott docens, a győri informatika képzés megszervezője, az Informatika Tanszék első vezetője, az informatikai képzés szakvezetője, a Műszaki Tudományi Kar volt hivatalvezetője.

Dr. Jámbor Attila okleveles villamosmérnök a diplomája átvétele után három évig az NDK-ban számítógépgyártási, ellenőrzési területen dolgozott. Közben beiratkozott a Drezdai Műszaki Egyetemre, ahol információ feldolgozó szakmérnök diplomát szerzett. 1972-től több magyarországi számítóközpontban dolgozott hardveres és rendszerszervező munkakörben. 1972-tól 2013-ig, nyugdíjba vonulásáig a Széchenyi István Egyetemen illetve jogelődjeinél adjunktusként, majd 1984-től docensként dolgozott. 1988-ban tagja volt a Főigazgatói Tanács mellett működő Informatikai Szakbizottságnak, melynek feladata volt a műszaki informatika szak bevezetésének előkészítése a műszaki felsőoktatásban. 1990-től a Széchenyi István Egyetemen egy munkacsoport vezetőjeként irányította a műszaki informatika szak bevezetésének előkészítését, az engedélyezéséhez szükséges tantervek és tantárgyi programok elkészítését. Az Informatikai és Villamosmérnöki Fakultás igazgatóhelyetteseként (1993-2004), szakvezetőként (1990-1997), az Informatika Tanszék vezetőjeként (1995-2004) hosszú ideig irányította, szervezte a győri informatika szakokon folyó munkát. 2005-től 2011-ig a Műszaki Tudományi Kar Dékáni Hivatalát vezette.

1984-ben summa cum laude minősítéssel a BME Közlekedésmérnöki Karán szerzett műszaki doktori címet „Közlekedési információs rendszerek” témakörben. Oktatói pályafutása alatt az informatika területéhez tartozó tucatnyi tantárgyat oktatott és készített hozzájuk jegyzetet vagy szerkesztőként vett részt az írásos tananyag elkészítésében. A győri modellként jegyzett egészségügyi informatika szakirány képzési rendszerének kidolgozójaként a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházzal szorosan együttműködve szervezte a sikeres specifikus képzést.

Az Universitas-Győr Kft. igazgatójaként az ezredfordulón a piaci viszonyok szerint alakította át az intézmény jegyzetkiadását, távoktatásos tanfolyami rendszerét.

Tekintélyes, megbecsült tagként dolgozott több hazai és nemzetközi tudományos, szakmai szervezetben: McLeod Institute of Simulation Science, EUROSIM Hungarian Simulatoon Society, Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság, Neumann János Számítástudományi Társaság.

Életútja során számos kitüntetést, elismerést kapott: Kiváló Munkáért miniszteri elismerés (1988), Megye Szolgálatáért kitüntetés (2009 és 2014), Magyar Kézilabdázásért Arany jelvény kitüntetés (2004), Magyar Felsőoktatásért emlékplakett (2009), Pedagógiai Munkáért miniszteri kitüntetés (2013), Pro Universitate Díj (Széchenyi István Egyetem, 2013).

Munkáját a céltudatos, átgondolt cselekvés jellemezte. Az informatikai iparág szakmai cégeit a kezdetektől mozgósította és motiválta a győri képzés sikere érdekében. Alapos és mindig bővülő szakmai felkészültsége, pozitív kollegialitása munkatársai, partnerei, hallgatói körében tekintélyt jelentett számára.

Életművéhez hozzátartozott a sport. Egykor az élvonalban, az FTC-ben kézilabdázott. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kézilabda Szövetség elnöki tisztségét több ciklusban – közmegelégedésre – töltötte be.

Az Universitas-Győr Alapítvány három évtizedét a Széchenyi Alumni Magazin által megörökítő, a közelmúltban megjelent lapszám egyik megszólalójaként még sikereiről, terveiről, elkötelezettségeiről beszélt. Így válnak szép, közös emlékké a közelmúlt beszélgetései, jeles személyiségei.

Emlékét kollégáival, tanítványaival, tisztelőivel megőrizzük, nyugodjon békében!

dr. Jámbor Attila

Dr. Jámbor Attila a Széchenyi Alumni Magazin „30 éves az Universitas-Győr Alapítvány” különszámában értékelte életútjának jeles állomásait. Az írással is emlékezünk elhunyt kollégánkra.

 

HASZNOS LEHETŐSÉGEK

"Az Universitas-Győr Alapítvány mellett, annak kiegészítéseként került sor az Universitas-Győr Kft. létrehozására. A társaság alapításakor az volt a cél, hogy minden olyan tevékenységet, melyek megvalósítása, ellátása nehézkesen vagy egyáltalán nem működhetett az állami költségvetésből gazdálkodó főiskola keretei között, megpróbáljon átvállalni – és az alaptőkéjét is gyarapítva eredményesen dolgozzon a felsőoktatási intézmény javára.

Elsőként átvettük a főiskola egyik gépkocsijának az üzemeltetését, melynek költségeit az általunk készíttetett főiskolai logóval feliratozott pólók eladásából finanszíroztuk. Közben sorra vettük mindazokat a lehetőségeket, mellyel hasznára lehetnénk a főiskolának, valamint az oktatói és dolgozói kollektívának. Ennek eredményeként három területre esett a választásunk, ha úgy tetszik három „üzletágat” alakítottunk ki. A jegyzetkiadói üzletág vezetője Pukler Antal, a tanfolyami üzletágé dr. Ottófi Rudolf, míg az informatikai képzésé dr. Kovács János főiskolai oktatók lettek.

Az Universitas-Győr Kft. alapításával csaknem egy időre esett az informatika szakalapítása és a főiskola profiljához tartozó informatikai alágazatok létrehozása, ezért az oktatók részére hirdettünk tanfolyamokat és biztosítottuk a számítógépes kabinetek használatát. Új, egységes köntösben, sorozatban készültek a főiskolai jegyzetek. A címoldalon a főiskola logójával, az intézményre jellemző kék-fehér színekben – a hátoldalon a támogatók hirdetéseivel. Ezek a hirdetések tették lehetővé a jó minőségű papíron és jól olvasható ábrákkal való megjelenést. Az értékesített darabszámok függvényében kedvező áron értékesítettük a jegyzeteket, s a szerzők is elégedetten vették tudomásul, hogy a honoráriumok is megfelelően alakultak.

Az igények alapján indított belső tanfolyamok mellett folyamatos és gyümölcsöző együttműködés alakult ki a Munkaügyi Minisztériummal. A minisztérium megbízásából mi szerveztük és tartottuk az országos szintű munkaügyi továbbképzéseiket – és szükség esetén helyet is biztosítottunk ezen képzéseknek. Ez a kapcsolat hosszú időn keresztül folyamatos és állandó munkát, bevételt jelentett számunkra. Eredményességünket jelentősen befolyásolta az a lehetőség, hogy megpróbáltuk a megbízásos munkák (KK) szervezését és bonyolítását szervezni és intézni, ami mind a szerzők, mind a főiskola számára a korábbiaknál jelentősebb részesedést jelentett.

Nem hagytunk fel a főiskolai pólók forgalmazásával sem, hiszen ez a szeptemberi tanévkezdéskor állandó bevételt hozott. Ezt a tevékenységet továbbfejlesztve nemcsak festett, de jobb minőségű, hímzett pólók forgalmazását is jelentette. Teljesen új terület volt, hogy a Művészeti Fakultás zeneművészeinek közreműködésével készített CD-lemezeket is forgalmaztunk, ilyen volt például a Győri Leánykar albuma.

Működésünk alatt – amint ez több kuratóriumi beszámoltatáson is elhangzott – megfeleltünk az alapítók elképzeléseinek és az alaptőke gyarapítása mellett nagymértékben támogatni tudtuk a főiskola különböző tevékenységeit is.

A kezdetben bevételorientált Universitas- Győr Kft. aztán nonprofit szervezetté alakult, ezzel az én tevékenységem is véget ért. Más kötelezettségeim mellett a kft. vezetését már nem tudtam vállalni."

Dr. Jámbor Attila

ny. docens, az Informatika Tanszék egykori vezetője, az Universitas-Győr Kft. volt ügyvezetője (1998-2003 )


Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2021. március 1. - 2021. március 6.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. március 5. - 2021. március 6.
Elektronikus ZH nap 2021. március 5.
Szenátusi Ülés 2021. március 15. 14:00 - 16:00