Projektmunka I.

A Projektmunka I. tantárgy követelményei:

 • Általános elvárások:
  1. A tantárgy keretében 3-5 fős hallgatói csoportok dolgoznak ki egy, a Tanszék által előzetesen jóváhagyott feladatot.
  2. Projekttémát alapvetően a hallgatók javasolnak, de lehet a Tanszék által felkínált témák közül is választani.
  3. A projekt témája a klasszikus (komplex) szoftverfejlesztésen túlmenően más IT-jellegű téma is lehet (pl.: hálózatok építése/konfigurálása, beágyazott rendszerek fejlesztése, valamilyen meglévő IT-megoldás megfelelő mélységű bővítése stb.)
  4. A választott témákhoz a hallgatóknak fel kell kérni egy témavezető oktatót, aki a munka során a "Megrendelő" szerepét fogja betölteni. A tanszéki témáknál a témavezető adott. Témavezető nélküli feladatlapot nem fogadunk el!
 • A kidolgozás menete, határidők:
  1. A hallgatói csoportok önszerveződéssel alakulnak meg. A csapatok megalakítását a "Fórum" segíti. A csapat kijelöl a tagjai közül egy TEAM-vezetőt.
  2. A TEAM-listát, a téma rövid leírását és a konzulens személyét tartalmazó adatlapot a 10. oktatási hét első napján 0.00 óráig kell feltölteni.
  3. A projektterv részletesebb kidolgozását ugyanezen adatlapon a 14. oktatási hét első napján 0.00 óráig kell feltölteni.
  4. A projekt megvalósítására a Projektmunka II. tantárgy keretében történik.
 • Formai előírások:
  1. Az adatlapokat a megadott határidőkig, pdf formátumban kell feltölteni. A feltöltött fájl neve: "Team-vezető neve_ neptun-kódja_tárgyév_T/O_V/R.pdf". (T=tavasz, O=ősz; V=vázlatos, R=részletes). Pl: "Minta_Béla_XYZQW_2022_O_V.pdf". Egyéb szöveget, adatot a fájl-névbe ne írjanak!
  2. Csapatonként csak egy adatlapot kell leadni!
  3. Figyeljenek a határidőkre! Annak letelte után nem fognak tudni anyagot feltölteni.
 • Értékelés:
  1. A Projektmunka I. tantárgy félév végi értékelése egységes. Amennyiben a csapat a követelményeknek megfelelően dokumentált projekttervet határidőre leadja, és az a Tanszék által elfogadásra kerül, úgy a team minden tagja jelest kap. 
  2. Amennyiben a vizsgaidőszak kezdetéig nem fogadjuk el a tervet, úgy a csapat tagjai nem kapnak aláírást.
  3. Az elfogadott tématerveket tantárgyi lapon közzétesszük.

Ha vannak még tisztázatlan kérdéseik, azokat 2022.09.19-én 16:00-tól megbeszélhetjük ezen a csatornán.

 

Az adatlap >>IDE<< kattintva tölthető le.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára