Képzési cél (GI MSc)

A Gazdaságinformatikus mesterképzési (MSc) szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek átlátni az üzleti folyamatokat és az üzletvitelben rejlő problémákat, és akik képesek ezeket átlátni, az okokat meghatározni, a problémateret elemezni, és magát a problémát kreatív módon kezdeményezve megoldani. Az üzleti folyamatok átlátásával képesek arra, hogy a szervezetek igényeinek megfelelően alakítsák ki és üzemeltessék az informatikai rendszereket.

A mesterképzésben az elméleti ismeretek elsajátítása mellett minden tárgyban kiemelten kezeljük a gyakorlati tapasztalatok megszerzését is. Képzési filozófiánk, hogy kihasználjuk a hallgatók kreativitását, fejlődni akarását, ezért önálló elképzeléseik, saját témáik kiteljesítése érdekében a hallgatókat bevonjuk az egyes területek megvitatásába, az egyes kurzusok anyagainak gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal való feldolgozásába. Ez a megközelítés biztosítja, hogy a hallgatók problémamegoldó készsége módszeresen fejlődjön, hogy az elméleti ismereteket képesek legyenek a gyakorlatban is alkalmazni. A csoportmunka így gyakorlati megoldásokon keresztül biztosítja a kollektív munkában való jártasság megszerzését, az együttműködési és ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges készségek kialakítását is.

A természettudományi alapismeretek blokkba tartozó tárgyak keretében a hallgatók módszertani alapokat kapnak az egyes problémák értelmezése, a döntési folyamatok átlátása és a kutatás-fejlesztési feladatok végzésével kapcsolatban. A gazdasági és humán tárgyak elsősorban az üzleti ismereteket, az informatikai alkalmazások szervezeti környezetét vizsgálják, míg a szakmai törzstárgyak keretében a hallgatók a részletes, de minden területen alkalmazható gazdaságinformatikai ismereteket sajátítják el. Különösen fontosnak tartjuk olyan döntéstámogató eszközök elsajátítását, amely segíti a vezetők gazdasági gazdaságpolitikai döntéseit.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00