Képzési cél (MI BSc)

Mérnök informatikusok képzése, akik - a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményei (MÁKK) 1. pontjára is tekintettel - professzionális informatikai ismereteik alapján készséget szereztek az informatika módszereit igénylő műszaki alkotások, különösen a műszaki informatikai és infrastrukturális rendszerek és szolgáltatások, valamint azok adat és programrendszereinek tervezési, fejlesztési és létrehozási feladatainak ellátására, továbbá elsajátították az informatikai rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges mérnöki gyakorlati módszereket.

Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc)

Az oklevélben megnevezett szakképzettség: Mérnök informatikus

A képzési idő: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma: 210 kredit

A képzés tartalma, az egyes képzési területek aránya:

Képzési terület: kredit %-os arány
Természettudományi alapismeretek 40 19%
Gazdasági és humán ismeretek
20 9,5%
Szakmai törzsanyag 84 40%
Differenciált szakmai anyag (**) 40 19%
Szabadon választható tananyag 11 5%
Szakdolgozat 15 7%
Összesen 210 100%

**Kötelezően választható tárgyak köre.

Az ismeretek ellenőrzési rendszere: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független, tantárgyak jegyeinek megszerzéséből, vizsgák (kollokviumok) letételéből, beszámolók elvégzéséből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint záróvizsgából tevődik össze. Itt még fontos megemlíteni, hogy a jelen tanterv semmilyen szigorlatot nem ír elő.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Szenátusi Ülés 2022. december 12. 14:00 - 16:00