NGB_IN001_1 Programozás I.

Kód: NGB_IN001_1
Besorolás: Kötelező törzsanyag
Tárgyfelelős: Bauer Péter
Oktatók: Bauer Péter, Erdős Ferenc, Horváth Zsolt, Gaul Géza,  Heckenast Tamás, dr. Kovács János, Orbán Gabriella, Varga Ágnes
Ajánlott félév: 1 (őszi félév)
Kreditérték: 5
Heti óraszámok: 3 előadás, 2 gyakorlat
Tematika: letöltés
Beszámoló formája: vizsga
Előkövetelmény: -
Weboldal: http://rs1.sze.hu/~bauer
http://rs1.sze.hu/~vargaa/C

A tantárgy leírása, célkitűzések:

Az alábbi programtervezési megoldások szemléltetéséhez és gyakorlásához mindvégig a C nyelvet (ANSI-C) használjuk fel:

 • Programozási nyelvek, fordítóprogramok.
 • A forráskód és tárgykód funkciója.
 • Programok fordítása (fordítási környezet).
 • A számítógépi programok végrehajtásá-nak menete az operációs rendszer működési környezetében.
 • Programozási alapok, programok struktúrája.
 • A lehetséges adattípusok, változók definiálása, deklarálása.
 • Vezérlési szerkezetek: Logikai feltételek, elágazások, ciklusok és iterációk.
 • Adat-szerkezetek: Tömbök és stringek.
 • Függvények.
 • Egyéb összetett adatszerkezetek.
 • Pointerek.
 • Algoritmusok tervezése (Folyamatábrák használata. A programtervezés hierarchikus megoldása. Alapvető algoritmusok: Keresés, kiválasztás, sorbarendezés, stb.).
 • Adatstruktúrák tervezése (Statikus struktúrák: Tömbök, meg-számlálható adattípusok. Dinamikus struktúrák: Láncolt listák, hash-táblák.).
 • Dinamikus memóriafoglalás, dinamikus adatszerkezetek használata.
 • Haladó pointer-használat (pointerre mutató pointerek, tömbkezelés pointerekkel, command-line arg.).
 • Alacsony szintű bitműveletek.
 • A C Preprocessor.
 • C, UNIX függvénykönyvtárak.

A tárgyhoz számítógéptermi gyakorlat tartozik.

Kötelező irodalom:

 • Bauer Péter: Programozás I-II. (C programnyelv), Universitas-Győr Kht., Győr, 2005.

Ajánlott irodalom:

 • Brian W. Kernighan - Dennis M. Ritchie: A C programozási nyelv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1996.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.