NGB_IN001_3 Programozás III.

Kód: NGB_IN001_3
Besorolás: Kötelező törzsanyag
Tárgyfelelős: Dr. Kiss Jenő
Oktatók: Varjasi Norbert, Hatwágner F. Miklós
Ajánlott félév: 1 (őszi félév)
Kreditérték: 6
Beszámoló formája: vizsga
Előkövetelmény: Programozás II. (NGB_IN001_2)

Leírás:

 • Az objektumorientált programtervezés és programfejlesztés alapjai. Osztály, objektum, tulajdonság, metódus. Egybezártság, öröklődés és többalakúság.
 • A Java, mint objektumorientált nyelv: alapelemek, kapcsolódás a C programnyelvhez. Java nyelvi alapelemek
 • Java nyelvi alapelemek (osztály, kifejezések, operátorok, típuskonverzió, vezérlési szerkezetek)
 • Egy és többdimenziós tömbök, karakterláncok, csomagoló osztályok használata.
 • Osztályok életciklusa.Egybezártság, adatrejtés.
 • Öröklés és többalakúság a Java nyelvben.
 • Adatabsztrakció: Absztrakt osztályok és absztrakt metódusok - szerepük az öröklésben. Interfészek használata, tulajdonságai.
 • Belső osztályok használata. Kivételkezelés.
 • Csomagok és komponensek.
 • Fejlett adatszerkezetek, konténerek.
 • A Java gyűjtemény keretrendszere. (Halmazok, sorok, egy és kétirányú listák, bináris fák, leképezések, iterátor osztályok).
 • Adatfolyamok kezelése.
 • A kimenet és a bemenet kezelése. (karakter- és bájtfolyamok, objektumokk szerializációja)
 • Feladatspecifikáció és esettanulmány

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.