PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY
EFOP-3.4.4-16-2017-00011 SZÁMÚ PÁLYÁZATÁNAK KERETÉN BELÜL ELNYERHETŐ
ÖSZTÖNDÍJRA
Az ösztöndíj célja: Az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 számú projekt megvalósítása során kiemelt cél, hogy a Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói lehetőséget kapjanak 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében külföldi tapasztalatszerzésre a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan. Az 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében lehetőség nyílik más intézmények pályaorientációs gyakorlatának megismerésére, a kapcsolatteremtésre, amelyek később a műszaki, informatikai, matematikai területen megalapozhatják diákcsere programok elindítását, kutatói csoportok létrehozását, melybe a hallgatók is bekapcsolódhatnak.

Ösztöndíj időtartama: 1 hónap vagy 3 hónap
Ösztöndíj mértéke: 1 hónap esetében 300.000,- Ft
3 hónap estében 900.000,- Ft
Az 1 hónapos ösztöndíjat 28 fő, a 3 hónapos ösztöndíjat 16 fő nyerheti el. Az ösztöndíj mellett sem a Széchenyi István Egyetem, sem az Universitas-Győr Alapítvány egyéb költségtérítést nem nyújt, ösztöndíjasnak az ösztöndíjból kell fedeznie a külföldi tanulmányúttal kapcsolatos költségeit.
Az ösztöndíjak keretében megvalósuló külföldi tanulmányutak lehetséges időszaka: 2017. november – 2020. április
Az ösztöndíjra pályázhatnak:
 a Széchenyi István Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatók/kutatók/munkatársak
 a Széchenyi István Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, akik vállalják, hogy aktív hallgatói jogviszonyuk az ösztöndíjszerződés időtartama alatt folyamatosan fennáll
A pályázatok benyújtása folyamatosan történik, az Universitas-Győr Alapítvány titkárságára (9026 Győr, Egyetem tér 1. K2-es kollégium földszint), Tóth Eszter projektvezető részére. Az ösztöndíjpályázatnak tartalmaznia kell:
 Tudományos önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó tudományos munkásságát, publikációinak jegyzékét
 Legmagasabb végzettséget jelentő bizonyítvány másolatát
 Oktatói/kutatói/munkatársi/hallgatói jogviszony igazolása
 A külföldi tanulmányút céljának bemutatása, részletes ismertetése
 Tanszékvezetői/felettes vezetői hozzájárulás az utazáshoz
Az ösztöndíj pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani. Azokat a kuratórium által felkért bizottság bírálja el, minden év január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig és október 15-ig a keret kimerüléséig.

Az ösztöndíj keretében megvalósuló külföldi tanulmányút teljesítésének igazolására benyújtandó dokumentumok: A külföldi tanulmányút lezárását követő 2 héten belül egyéni beszámolót szükséges készíteni a tanulmányút keretében szerzett tapasztalatokról, elért eredményekről, adaptálási lehetőségekről. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az alapítvány kérése esetén személyesen is beszámol a látott jó gyakorlatokról, tapasztalatokról.
A nyertes pályázókkal az Alapítvány ösztöndíjszerződést köt. Az Alapítvány az ösztöndíjat két részletben fizeti ki. 80%-ot az ösztöndíjszerződés aláírást követő 15 napon belül, 20%-ot az 1. ill. 3 hónapig tartó ösztöndíjas időszak lezárultát követő 15 napon belül.


Győr, 2017. szeptember 20.
                                                                                                          Universitas-Győr Alapítvány
                                                                                                                       Kuratórium

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00