PÁLYÁZATI FELHÍVÁS UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY

A bejegyzés érvényessége lejárt!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY
EFOP-3.4.4-16-2017-00011 SZÁMÚ PÁLYÁZATÁNAK KERETÉN BELÜL ELNYERHETŐ
ÖSZTÖNDÍJRA
Az ösztöndíj célja: Az EFOP-3.4.4-16-2017-00011 számú projekt megvalósítása során kiemelt cél, hogy a Széchenyi István Egyetem oktatói, kutatói, munkatársai, hallgatói lehetőséget kapjanak 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében külföldi tapasztalatszerzésre a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódóan. Az 1 vagy 3 hónapra szóló ösztöndíjak keretében lehetőség nyílik más intézmények pályaorientációs gyakorlatának megismerésére, a kapcsolatteremtésre, amelyek később a műszaki, informatikai, matematikai területen megalapozhatják diákcsere programok elindítását, kutatói csoportok létrehozását, melybe a hallgatók is bekapcsolódhatnak.

Ösztöndíj időtartama: 1 hónap vagy 3 hónap
Ösztöndíj mértéke: 1 hónap esetében 300.000,- Ft
3 hónap estében 900.000,- Ft
Az 1 hónapos ösztöndíjat 28 fő, a 3 hónapos ösztöndíjat 16 fő nyerheti el. Az ösztöndíj mellett sem a Széchenyi István Egyetem, sem az Universitas-Győr Alapítvány egyéb költségtérítést nem nyújt, ösztöndíjasnak az ösztöndíjból kell fedeznie a külföldi tanulmányúttal kapcsolatos költségeit.
Az ösztöndíjak keretében megvalósuló külföldi tanulmányutak lehetséges időszaka: 2017. november – 2020. április
Az ösztöndíjra pályázhatnak:
 a Széchenyi István Egyetemmel munkaviszonyban álló oktatók/kutatók/munkatársak
 a Széchenyi István Egyetemmel aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgatók, akik vállalják, hogy aktív hallgatói jogviszonyuk az ösztöndíjszerződés időtartama alatt folyamatosan fennáll
A pályázatok benyújtása folyamatosan történik, az Universitas-Győr Alapítvány titkárságára (9026 Győr, Egyetem tér 1. K2-es kollégium földszint), Tóth Eszter projektvezető részére. Az ösztöndíjpályázatnak tartalmaznia kell:
 Tudományos önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó tudományos munkásságát, publikációinak jegyzékét
 Legmagasabb végzettséget jelentő bizonyítvány másolatát
 Oktatói/kutatói/munkatársi/hallgatói jogviszony igazolása
 A külföldi tanulmányút céljának bemutatása, részletes ismertetése
 Tanszékvezetői/felettes vezetői hozzájárulás az utazáshoz
Az ösztöndíj pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani. Azokat a kuratórium által felkért bizottság bírálja el, minden év január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig és október 15-ig a keret kimerüléséig.

Az ösztöndíj keretében megvalósuló külföldi tanulmányút teljesítésének igazolására benyújtandó dokumentumok: A külföldi tanulmányút lezárását követő 2 héten belül egyéni beszámolót szükséges készíteni a tanulmányút keretében szerzett tapasztalatokról, elért eredményekről, adaptálási lehetőségekről. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az alapítvány kérése esetén személyesen is beszámol a látott jó gyakorlatokról, tapasztalatokról.
A nyertes pályázókkal az Alapítvány ösztöndíjszerződést köt. Az Alapítvány az ösztöndíjat két részletben fizeti ki. 80%-ot az ösztöndíjszerződés aláírást követő 15 napon belül, 20%-ot az 1. ill. 3 hónapig tartó ösztöndíjas időszak lezárultát követő 15 napon belül.


Győr, 2017. szeptember 20.
                                                                                                          Universitas-Győr Alapítvány
                                                                                                                       Kuratórium

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.
Gólyahét 2019 2019. szeptember 4. - 2019. szeptember 7.
Beiratkozás - nappali tagozat 2019. szeptember 8. 10:00 - 16:00