Projektmunka I.


A Projektmunka I. tantárgy követelményei:

 

 • Általános elvárások:
  • A tantárgy keretében 3-5 fős hallgatói csoportok dolgoznak ki egy, a Tanszék által előzetesen jóváhagyott feladatot.
  • Projekttémát alapvetően a hallgatók javasolnak, de lehet a Tanszék által felkínált témák közül is választani.
  • A projekt témája a klasszikus (komplex) szoftverfejlesztésen túlmenően más IT-jellegű téma is lehet (pl. hálózatok építése/konfigurálása, beágyazott rendszerek fejlesztése, valamilyen meglévő IT-megoldás megfelelő mélységű bővítése, stb.)
  • A választott témákhoz a hallgatóknak fel kell kérni egy témavezető oktatót, aki a munka során a "Megrendelő" szerepét fogja betölteni. A tanszéki témáknál a témavezető adott. Témavezető nélküli feladatlapot nem fogadunk el!
 • A kidolgozás menete, határidők:
  • A hallgatói csoportok önszerveződéssel alakulnak meg. A csapatok megalakítását a "Fórum" segíti. A csapat kijelöl a tagjai közül egy TEAM-vezetőt.
  • A TEAM-listát, a téma rövid leírását és a konzulens személyét tartalmazó adatlapot a 10. oktatási hét első napján, 0:00 óráig kell feltölteni.
  • A projektterv részletesebb kidolgozását ugyanezen adatlapon a 14. oktatási hét első napján, 0:00 óráig kell feltölteni.
  • A projekt megvalósítása a Projektmunka II. tantárgy keretében történik.
 • Formai előírások:
  • Az adatlapokat a megadott határidőkig, .pdf formátumban kell feltölteni.

   A feltöltött fájl neve: "Team-vezető neve_ neptun-kódja_tárgyév_T/O_V/R.pdf".
   (T=tavasz, O=ősz; V=vázlatos, R=részletes).
   Pl. "Minta_Béla_XYZQW_2022_O_V.pdf".
   Egyéb szöveget, adatot a fájlnévbe ne írjanak!

  • Csapatonként csak egy adatlapot kell leadni.
  • Figyeljenek a határidőkre! Annak letelte után nem fognak tudni anyagot feltölteni.
 • Értékelés:
  • A Projektmunka I. tantárgy félév végi értékelése egységes. Amennyiben a csapat a követelményeknek megfelelően dokumentált projekttervet határidőre leadja, és az a Tanszék által elfogadásra kerül, úgy a team minden tagja jelest kap.
  • Amennyiben a vizsgaidőszak kezdetéig nem fogadjuk el a tervet, úgy a csapat tagjai nem kapnak aláírást.
  • Az elfogadott tématerveket a tantárgyi lapon közzétesszük.

 

Az adatlap IDE kattintva tölthető le.


Projektmunka.jpg