Szakdolgozat, diplomamunka és témaengedélyező lap leadási határidő

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Tisztelt Hallgatók!

Szakdolgozatok, diplomamunkák és témaengedélyezők leadásának határideje: 2018. május 18. 12:00

A szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határidőig a következő teendői vannak a Tanszék irányába:

  • Szakdolgozat/diplomamunka 1 db köttetett példányának leadása Hollósi Jánosnál vagy Horváth Ernőnél
  • Szakdolgozat/diplomamunka elektronikus változatának és a mellékletek feltöltése a könyvtári rendszerbe
  • A záróvizsga jelentkezéshez szükséges jelentkezési lap kitöltése (nem egyenlő a TO/FK-n történő jelentkezéssel!): LINK

A szakdolgozat/diplomamunka köttetve tartalmazza a feladatkiírási lapot és az értékelőlapot. A szakdolgzat/diplomamunka leadásával egyidejűleg le kell adni a kitöltött konzultációs lapot és mérnök informatikus hallgatók esetén leadandó a záróvizsga tárgyak lista.

A mellékletek elérhetőek a következő linkeken:

BSc hallgatóknak
MSc hallgatóknak

Az online záróvizsga jelentkezési lap kitöltése azokra is vonatkozik, akik a dolgozatukat már korábban leadták!

A dolgozatok leadhatók Hollósi Jánosnál fogadási időben és Horváth Ernőnél 2018. május 18. 08:00 - 12:00 között.

A szakdolgozat / diplomamunka téma engedélyezéshez az adatlapot is le kell adni a tanszéken aláíratva, illetve az űrlapot is ki kell tölteni: LINK

A témaengedélyező lapot Horváth Ernőnél 2018. május 18. 08:00 - 12:00 között lehet leadni.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. november 23. 00:00 - 2018. november 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. november 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2018. november 28.