Szakdolgozati témaválasztás

A szakdolgozati témaválasztása menete

 

 • Téma és konzulensek választása
  • A téma lehet:
   • a Hallgató által hozott, saját téma,
   • a tanszék kollégái által meghirdetett téma (link: https://it.sze.hu/temaajanlatok),
   • vállalati, ipari környezetből hozott téma. (A témakiírást ebben az esetben érdemes egyeztetni a szakvezetővel.)
  • A téma kiválasztása után a Hallgató belső és külső konzulenseket választ. Belső konzulens választása kötelező, külső konzulens választása opcionális.
   • Belső konzulens általában a képzés előadói, illetve az egyetem más tanszékeinek kollégái. A belső konzulens szakmai támogatást nyújt, koordinálja, felügyeli a munkát, segít az esetleges elakadásoknál.
   • Külső konzulens olyan külső ipari szakember, aki az ipari környezetben szerzett tapasztalatokkal, szakmai hozzáértésével segíti a hallgató munkáját.

A konzulensek és a téma kiválasztását erősen javasolt a szakdolgozat/diplomamunka félévet megelőző szemeszter elején elindítani.

 • Témaválasztás elfogadtatásához szükséges adatlapok
  • Nyilvános dolgozat esetén:
   • melléklet Feladat-kiíró lap diplomamunkához dokumentum.
  • Titkos szakdolgozat esetén:
   • melléklet Feladat-kiíró lap diplomamunkához dokumentum.
   • Téma titkos kezelésének kezdeményezése dokumentum:
    • 1, 2, 3. oldalakat (kezdeményezés-jóváhagyás-tudomásul vétel-belső konzulens nyilatkozata) is csatolni kell. A keltezéshez javasoljuk minden dokumentumon megegyező dátumot felvezetni.
    • A titoktartási nyilatkozatot csak a belső konzulensnek kell aláírni.
    • A Tudomásul vétel bekezdést a hallgató írja alá.
   • A 1b. melléklet Feladat-kiíró lap diplomamunkához dokumentumban a diplomamunka adatai bekezdés alatt a Kezdő tanév és félév a kurzus felvételének féléve.
  • Dokumentumok letöltése: https://it.sze.hu/diplomatervezes linken a Témaválasztás (Letölthető dokumentumok) menü
 • Leadással kapcsolatos információk:
  • Ajánlott leadási határidő:  2023. július 1. – 12.00.
  • Leadás formátuma: pdf formátumban, elektronikusan kérjük elküldeni a  pusztai.gabriella@sze.hu  email címre.
  • Csak a belső és külső (ha van külső konzulens) konzulensek által aláírt dokumentumokat tudjuk befogadni.
  • Csak olvasható minőségben elküldött dokumentumokat tudjuk befogadni (pl. Tiny Scanner vagy Genius Scan applikációk alkalmasak a dokumentum olvasható minőségű szkennelésére).
  • Leadandó dokumentumok:
   • nyilvános dolgozat esetén:
    • melléklet Feladat-kiíró lap diplomamunkához dokumentum.
   • titkos szakdolgozat esetén:
    • melléklet Feladat-kiíró lap diplomamunkához dokumentum.
     • Téma titkos kezelésének kezdeményezése dokumentum 1, 2, 3. oldalakkal, a megfelelő helyeken aláírva.