Záróvizsga

Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók

A záróvizsgák lebonyolításának pontos módját, a különféle követelményeket a beiratkozás éve szerint kiadott tanulmányi tájékoztató tartalmazza. A legtöbb záróvizsga előtt álló hallgató számára releváns, általános tudnivalókat ezen az oldalon foglaltuk össze.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

  • a képesítési követelményekben és tantervekben előírt kreditek megszerzése és követelmények teljesítése,
  • egy opponens által bírált és elfogadott szakdolgozat/diplomamunka.

A záróvizsga részei:

  • A hallgató a védés előtt a dolgozatához kapcsolódó szakmai kérdést kap, amelyre 20 perc felkészülési időt biztosítunk.
  • Ezt követően kerül sor a bizottság előtt a védésre, és az előzetes kérdés megválaszolására. A védés során a bizottság a dolgozathoz kapcsolódó további kérdéseket tehet fel.
  • A komplex szóbeli vizsga a során a hallgató számot ad arról, hogy a szakma gyakorlásához szükséges, a képzési célnál meghatározott ismereteket és készségeket birtokolja, és képes azokat összefüggéseiben kezelni és alkalmazni.

Az oklevél kiadásának feltétele:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú (B2) komplex nyelvvizsga szükséges a következő nyelvek valamelyikéből: angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz.

Szabályzatok

A záróvizsgára vonatkozó előírásokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat részletezi.