Témaajánlat

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi táblázatban tanszékünk diplomatéma ajánlatait láthatják. Amennyiben valamelyik témát ki szeretnék dolgozni, keressék fel a konzulenst!

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézete által meghírdetett Szakdolgozat/Diplomamunka ösztöndíj részletes leírása az alábbi linken olvasható, részletekért kattintson IDE .

A témaválasztást a Szakdolgozat I. (BSc) illetve Diplomamunka I (MSc) tárgyat megelőző félévben kell intézni. Ennek menete, hogy belső konzulenssel történt egyeztetés után a külső és belső konzulens által aláírt Adatlap szakdolgozati téma engedélyezéséhez (BSc) illetve Adatlap diplomamunka téma engedélyezéséhez (Msc) adatlapot ... vagy a tanszéki titkárságon le kell adni. Az adatlapok letölthetőek itt.

A diplomamunka témaválasztásának határideje:

2020. július 4. 12:00


Belső Konzulens

Cím

Feladat

Jelölt (szak, képzési szint)

Külső konzulens

Baranyi Péter, Dr.

Ipari robot illesztése a VirCA keretrendszerhez

A termelési folyamatok tervezésében és előkészítésében egyre nagyobb szerep hárul az ún. virtuális gyártási és virtuális validációs eszközökre. Ennek informatikai háttere napjainkban alakul ki, így izgalmas terepet biztosít az innovatív habitusú hallgatók számára. A VirCA (Virtual Collaboration Arena) egy az MTA SZTAKI gondozásában fejlesztett virtuális valóság köré épülő keretrendszer, amely lehetőséget biztosít különböző ipari eszközök, berendezések virtuális megvalósítására beleértve a vizuális megjelenést és a tényleges működést is. A VirCA-ban felépített 3D virtuális tér megosztható az Interneten keresztül és összekapcsolható a különböző földrajzi helyen működő valós eszközökkel, így egyszerre több felhasználó dolgozhat a közös térben. Mindezen képességek jövőbe mutató alapot biztosítanak többek között a virtuális gyártás és validáció témakörében végzett fejlesztésekhez.

A megoldandó feladat részletei:
1. Készítse el valamely a SZE Műszaki Tudományi Karon megtalálható ipari robotmanipulátor, vagy mobil robot RT-Middleware illesztőprogramját.
2. Készítse el a választott robot virtuális reprezentációját a VirCA rendszerben.
3. Mutassa be az elkészült komponensek működését egy minta alkalmazáson keresztül.

 

Galambos Péter

Baranyi Péter, Dr.

LabView és RT-Middleware közötti adatkapcoslat generikus megvalósítása

A VirCA (Virtual Collaboration Arena) egy az MTA SZTAKI gondozásában fejlesztett virtuális valóság köré épülő keretrendszer, amely lehetőséget biztosít különböző ipari és egyéb eszközök, berendezések virtuális megvalósítására beleértve a vizuális megjelenést és a tényleges működést is. A VirCA-ban felépített 3D virtuális tér megosztható az Interneten keresztül és összekapcsolható a különböző földrajzi helyen működő valós eszközökkel, így egyszerre több felhasználó dolgozhat a közös térben.
A VirCA-hoz kapcsolódó fizikai eszközök irányításában, valamint a kiterjesztett virtualitás elvét követő fejlesztések során nagy a jelentüsége az olyan elterjedt fejlesztői környezeteknek mint az NI LabView, vagy a Matlab Simulink. Éppen ezért fontos a VirCA (RT-Middleware) és ezen rendszerek közötti kényelmes átjárás biztosítása.

A megoldandó feladat részletei:
1. Ismerje meg az RT-Middleware szabványt és az erre épülő openRTM-aist implementációt!
2. Vizsgálja meg a LabView és azt RT-Middleware közötti adatkapcsolat megvalósításának lehetőségeit!
3. Készítsen kétirányú generikus átjárást biztosító szoftveres megoldást!
4. Mutassa be az elkészül átjáró működését egy VirCA minta alkalmazáson keresztül!

 

Galambos Péter

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Chatbotok alkalmazása webáruház környezetben

Feladat rövid összefoglalása: Cél a chatbotok elméleti és gyakorlati hátterének megismerése, majd proof-of-concept webáruház megtervezése és implementálása, melynek felhasználói felületét chatbotos interfésszel kell kibővíteni. Cél, hogy a webáruházat látogató ügyfél számára a chatbot segítséget tudjon nyújtani az alapvető információk elérésében.

 foglalt

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Közösségi adatfolyamok gépi tanulás alapú tartalomszűrése

 

A feladat valamely közösségi platformra (Facebook, Twitter vagy egyéb) olyan mobil kliens létrehozása, amely kiszűri a felhasználó számára nagyobb mértékben releváns közösségi tartalmakat. Az aktuális relevanciát a tartalom témáján, formáján kívül befolyásolhatják a felhasználó által megadott aktuális beállítások is (úgy mint érdeklődési körök, pillanatnyi elfoglaltsági szint, pillanatnyi hangulat, és így tovább).

 foglalt

 Dr. Galambos Péter

Csapó Ádám Balázs, Dr.

: Kiterjesztett valóságot támogató gépi tanulás algoritmus fejlesztése.

 

Feladat rövid összefoglalása: A kiterjesztett valóságban komoly kihívást jelent annak eldöntése, hogy a virtuális tárgyakat a fizikai valóság mely pontjához illesszük. Ennek eldöntéséhez hasznos információt ad az aktuális fizikai és felhasználói kontextus (hol helyezkedik el a felhasználó és mit szeretne csinálni, ehhez pedig mik a körülötte levő "hasznos" tárgyak). A számos kihívás közé tartozik ezért a beltéri odometria és pozíció-követés feladata, vagy a környezetben levő sík felületek szegmentálása. Cél ezen témakörön belül egy közelebbről meghatározott feladat kiválasztása és kidolgozása mesterséges neurális hálók, valamint MI alapú következtető rendszerek segítségével.

 foglalt

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Tesztelési módszerek, és azok alkalmazása mobil fejlesztési környezetben

 

Cél áttekinteni és bemutatni a tesztelés főbb fajtáit (tesztszintek, teszttípusok), a mérnöki gyakorlatban elterjedt főbb teszttervezési technikákat (black box és white box technikák), illetve a magasabb szintű tesztmenedzsment kérdéskörét. Ezt követően cél a bemutatott elmélet gyakorlati alkalmazása összetett mobilos alkalmazás tesztelésén keresztül.

 foglalt  

Erdős Ferenc, Dr.

SAP Business Warehouse on HANA

-A BW-ben használt legfontosabb objektumtípusok, azok céljai és technikai jellegzetességei RDBMS-en (pl: Infocube, Datastore Object, Multiprovider, Composite provider) és ezek változatai és lehetőségei HANA-n (Hana optimized Infocube, Advanced Datastore Object, Hana Composite Provider)

-A csillagséma és az adatbeírás részletes bemutatása Infocube-ba és HANA optimized Infocube-ba

-A különböző OLAP eszközök és a HANA viszonya (currency/unit conversion, exception aggregation és ezen műveletek HANA adatbázis szintjén történő megvalósítása)

-HANA-specifikus riportolási lehetőségek áttekintése (attribute view, analytic view és calculation view) és alkapmazása

-Egy OLAP query-knél gyakran használt személyre szabási lehetőség bemutatása ABAP programozási nyelven (customer exit)

-A BW on HANA beruházások gazdaságossági kérdéseinek rövid áttekintése (költségek, hasznossági hatások)

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Utazás tervezést segítő alkalmazás fejlesztése SAP HANA alapokon

-SAP HANA platform áttekintése (On Premise / Cloud)

-Üzleti igények specifikálása

-Alkalmazás tervezése (alkalmazás architektúrája, adatbázis tervezése, service-ek felépítése, stb…)

-Implementáció

-Utazás tervezési stratégiák

-IoT integrációs lehetőségek

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Kosárlabda mérkőzésvezető alkalmazás fejlesztése SAP front-end technológiák alkalmazásával

-Egy kisebb bajnokság kezelésére alkalmas adatbázis létrehozása (CDS felhasználásával)

‎-Mérkőzés vezetésre/statisztika felvételre alkalmas felület kialakítása (PDF formok vagy UI5 segítségével)

-Csapat/játékos statisztikák készítése és megjelenítése SAP front-end technológia használatával (UI5 és/vagy Fiori)

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Üzleti projekt megvalósítása SAP rendszerben web-alapú front-end technológia alkalmazásával

(A cím és a részfeladatok további pontosítás tárgyát képezik.)

- Üzleti igények feltárása, specifikáció elkészítése

- Az üzleti környezet felmérése, lehetséges opciók felvázolása, a leginkább alkalmas technológia és megoldási javaslat kiválasztása

- Rendszerterv, implementáció

- Verifikáció, validáció

 

   

Dr. Faller Beáta

 

Mozgásérzékelés és mozgáskövetés képsorozaton a képfeldolgozás eszközeivel

 

 

A gyakorlatban a rendszámleolvasás autópályák és főutak mellet, vagy felett elhelyezett kamerák (melyek mozgóképet, tehát állóképek sorozatát

készítenek) által küldött képek elemzésével folyik. A rendszám-azonosítás feladata erőforrás igényes mind időben, mind számítási kapacitásban, ezért nem célszerű az összes felvett kép (jellemzően másodpercenként 30) esetén rendszámot azonosítani. Erre egy bevett módszer, hogy valamilyen, pl. lézeres mozgásérzékelőt használva csak akkor küldünk képeket a kamerától a feldolgozó szervergépek felé, ha azok mozgást érzékelnek, vagyis nagy valószínűséggel gépjármű halad el.

Kézenfekvő azonban, hogy ha már vannak kameráink, amik képek sorozatát készítik, akkor ezen képek elemzésével, a rendszámleolvasásnál kevesebb erőforrást igénylő szoftver segítségével döntsük el, hogy „valami”

megjelenik-e a képen, majd ugyanez a tárgy tovább haladva eltűnik-e a kép másik oldalán. További szolgáltatás lehet, hogy az egy gépjárműről készült sorozatképekből kiválaszthatunk egy, vagy több kitüntetettet, amelyben a mozgó tárgy helyzete számunkra ideális. Esetleg a mozgó tárgy alakjának elemzésévél el lehet dönteni, hogy milyen jellegű gépjármű látható a képen (pl személygépkocsi, kamion, stb) A hallgató olyan képsorozatokat kap, amelyben minden képhez hozzátartozik a készítésének pontos időpontja. A feladata az lesz, hogy meghatározza azokat az időpillanatokat, amikor az elhaladó járművek átszakítanak egy képzeletbeli célszalagot.

További feladat lehet, hogy az elhaladó tárgy alakját meghatározza, esetleg annak elemzésével a jármű típusát (személygépkocsi, kamion, stb) is meghatározza.

 

A hallgatóktól elvárt készség, ismeret:

 

C++ programozási ismeret, vagy motiváció ennek gyors megismerésére,

előnyt jelentenek képfeldolgozási ismeretek

 Pataki Péter, ARH Zrt.,  

Dr. Faller Beáta

: Szoftverfejlesztés gráfelméleti rekonstrukciós problémák

kutatásához

 

A rekonstrukció problémája az invariánsok klasszikus elvének egy

változata. Ha hozzárendelünk egy A'  struktúrát minden A struktúrához

(például egy gráfhoz az élgráfját, vagy egy sorozathoz a

generátorfüggvényét), akkor kíváncsiak lehetünk arra, hogy vajon A'

egyértelműen meghatározza-e A-t.

 

A legismertebb kombinatorikai jellegű rekonstrukciós probléma a

Rekonstrukció-sejtés, mely szerint minden legalább 3 pontú gráf

rekonstruálható valódi nem bővíthető feszített részgráfjainak

családjából. Számos egyéb gráfelméleti rekonstrukciós problémát is

vizsgál az irodalom. A következő tudományos cikk  pl. egy irányított

gráfokon értelmezett rekonstrukciós problémát tanulmányoz. A szerzők a

vizsgálatokhoz szoftvert fejlesztettek, melynek segítségével megtalálták

az összes nem rekonstruálható gráfot az általuk vizsgált gráfosztályban.

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgt.21765/abstract

 

A hallgató feladata, hogy a következő gráf-rekonstrukciós problémát

tanulmányozza, annak kutatásához szoftvert fejlesszen, majd azt

használja kis méretű gráfok vizsgálatához:

 

Adott egy G irányítatlan gráf, melynek minden csúcsa vagy fekete, vagy

fehér. G egy adott v csúcsánál történő kapcsolás a v csúcs színének

megváltoztatását jelenti (a gráf többi része ekkor nem változik).

Kérdés, hogy mely gráfok rekonstruálhatók az egyes csúcsoknál történő

kapcsolás által nyert gráfok családjából.

   

Galli Richárd, Dr.

Játék készítése Unity segítségével

A diplomamunka célja olyan játék/alkalmazás készítése, mely bemutatja a grafikus motor használatát és lehetőségeit.  foglalt

 

Galli Richárd, Dr.

SignalR használata MVC webalkalmazásokban

A diplomamunka célja olyan alkalmazás készítése, mely bemutatja a SignalR technológia lehetőségeit és használatának módjait egy ASP.NET MVC (c#) alkalmazásban. Az alkalmazás  mivolta tetszőlegesen választható, lehet pl.: könyvelői alklamazás vagy raktárkezelő szoftver….

 

 

Galli Richárd, Dr.

Játék készítése Unreal grafikus motor segítségével

A diplomamunka célja olyan játék/alkalmazás készítése, mely bemutatja a grafikus motor használatát és lehetőségeit.

 

 

 

Galli Richárd, Dr.

WCF szolgáltatások használata WPF alkalmazásokban

A diplomamunka célja olyan (c#) alkalmazás készítése, mely bemutatja a WCF szolgáltatások típusait, lehetőségeit és használatának módjait egy WPF RIA alkalmazásban. Az alkalmazás  mivolta tetszőlegesen választható, lehet pl.: könyvelői alklamazás vagy raktárkezelő szoftver….

 

 

Galli Richárd, Dr.

GPU használata C# nyelven készólt alkalmazásokban

A dolgozat két részből állhat: egyfelől bemutatni, hogy milyen feladatok elvégzésére alkalmasabb egy GPU, mint egy CPU, és ebből 4-5 definiálása.

Másfelől megnézni, hogy jelenleg milyen lehetőségek állnak a feljesztől rendelkezésére, mely könyvtárak használhatóak c# nyelvvel. Cél ezek használatának bemutatása, összehasonlítás, elemzés és az eredmények dokumentálása.

 

 

 

Dr. Hegyháti Máté Időzített automata szimulátor és állapotbejáró motor

A munka célja egy nyílt forráskódú, az UPPAAL rendszerhez hasonló időzített automata szimulátor elkészítése, mely alapvető állapotbejárásra is képes. A dolgozatot, és a szoftvert teljesen _angol_ nyelven kell a szakdolgozónak elkészítenie.

 

   

Hollósi János

Digitális orgona hang generátor szoftver (plugin) megvalósítása A mára már klasszikussá vált Hammond orgonák hangkeltését sokan igyekeztek digitális úton újjá éleszteni kisebb-nagyobb sikerekkel. Az eredeti Hammond orgonák száma egyre csökken, szállításuk nehézkes, javításuk körülményes, ugyanakkor az igény az orgona hangzása iránt figyelemre méltó. A cél egy olyan szintetizáló szoftver létrehozása, mely az eredeti Hammond orgona hangzását igyekszik elérni. Az alkalmazás lehet önálló program, vagy egy tetszőlegesen választott szabvány szerinti hanggeneráló plugin. A dolgozat célja ismertetni az eredeti orgona hangkeltésének módját, fizikai vonatkozását. Meg kell tervezni ennek digitális úton történő előállítását úgy, hogy az minél inkább hasonuljon az eredeti hangzáshoz. A szoftvernek bizonyos mértékű finomhangolási lehetőséget is biztosítani kell, melynek szintén az eredeti hangszer koncepcióját kell követnie. Mindezek alapján a szoftvert implementálni kell. Az elkészült szoftver hangját egy Hammond orgonával kell összehasonlítani, a méréseket elemezni és kiértékelni. (Ehhez hangszer korlátozott hozzáféréssel és korlátozott helyen biztosított.)    

Hollósi János

Digitális Rhodes zongora hang generátor szoftver (plugin) megvalósítása A feladat ugyanaz mint az orgona esetén.    

Hollósi János

Emberi mozgás detektálása videofelvételeken  A cél egy olyan szoftver fejlesztése, mely képes videofelvételeken felismerni a mozgó emberi alakzatokat (több alakzatot egyidejűleg) és megbecsülni a mozgás irányát és sebességét, továbbá az útvonalakat elmenti további feldolgozás céljából. Az így elkészült rendszer alkalmas lehet egy település különböző csomópontjainak terhelési vizsgálatára, mely a gyalogos forgalom tervezése és infrastruktúra építése során válhat hasznossá.    

Hollósi János

Kotta digitalizáló szoftver Írott és/vagy nyomtatott kotta tetszőleges zenei, digitális kotta formátumba történő digitalizálása fénykép vagy élő kamera felvétel alapján.    

Hollósi János

Okos kaputelefon megvalósítása A cél olyan hardver és szoftver együttes megvalósítása, mely alkalmassá tesz egy előre megadott kaputelefon rendszert arra, hogy távollét esetén megadott mobiltelefonra irányítsa a vonalat.    

Hollósi János

Kapcsolási rajz digitalizáló szoftver Elektromos áramkörök 2 dimenziós nyomtatott, esetleg kézzel rajzolt kapcsolási rajzának digitalizálása fénykép vagy élő kamera felvétel alapján.    

Hollósi János

Neurális hálózat keretrendszerek összehasonlító elemzése

A cél előre definiált fejlesztési környezet esetén megvizsgálni, hogy milyen neurális hálózat keretrendszerek léteznek. A munka során tanulmányozni kell a meglévő rendszereket, meghatározott példafeladatok implementálásával összehasonlító elemzést kell végezni a megvalósításokon.

   

Hollósi János

Fotóalbum szelektáló alkalmazás fejlesztése

Különféle események alkalmával nagy mennyiségű digitális fényképek készülnek. Olykor a minél pontosabb és részletesebb megörökítés érdekében ugyanazon látványról több hasonló felvétel is készül, sokszor a képek szakavatatlan személy közreműködésével állnak elő, aminek köszönhetően a felvételek nem mindig megfelelő minőségűek. Az esetek többségében hosszú folyamat az így előállt fotósorozatok feldolgozása, úgy mint a hibás képek szűrése, válogatása, utófeldolgozása, javítása stb. A cél egy olyan szoftver megvalósítása, mely alkalmas lehet fotósorozatok autmatizált feldolgozására. A szoftver legyen képes felismerni az ugyanaz látványvilágról készült több képet, képes legyen ezek közül kiválasztani a legjobb felvételeket. Ha lehetséges, több kép felhasználásával állítson elő jobb felvételt. Ismerje fel a különféle képalkotási hibákat, mint elmosódás, túlexponálás stb., s amennyiben lehetséges, javítson ezek minőségén, illetve ahol a kép minősége egy meghatározott szint alatti, azokat javasolja törlésre.

   

Hollósi János

Neurális hálózatok sebezhetőségének vizsgálata

A neurális hálózatok a gépi látás területen hatékony eszközként bizonyulnak, alkalmazásuk egyre szélesebb körben elterjedt. Ugyanakkor számos olyan lehetőség van, amivel egy neurális hálózat hatékonysága akár nagyságrendekkel is csökkenthető. A dolgozat célja ilyen esetek vizsgálata és bemutatása, felhasználva a jelenlegi elterjedt architektúrákat.

   

Hollósi János

Kapszula hálózatok hatékonysági vizsgálata

A kapszula hálózatok (Capsule Network, CapsNet) a hagyományos neurális hálózatok bizonyos hiányosságait igyekszik kiküszöbölni. A dolgozat célja tetszőleges szoftveres keretrendszert felhasználva, kapszula alapú hálózatok megvalósítása és hatékonysági vizsgálata, összehasonlítva más, hagyományos neurális hálózatokkal.

   

Hollósi János

Két- és háromdimenziós szimulációs szoftver fejlesztése vezetéstámogató és önvezető-jármű algoritmusok tesztelésére

A cél egy grafikus felülettel és megfelelő mélységű fizikai motorral rendelkező szimulációs szoftver fejlesztése. A szoftvernek alkalmasnak kell lennie egy virtuális világban egy előre megadott paraméterekkel rendelkező járművet kezelni. A jármű irányítása történhet manuális módon (pl. billentyűzetről, játékvezérlőről stb.), valamint külső szoftver általi utasítások formájában, illetve a két módszer kombinálásával. A szoftvernek különféle szenzorokat kell szimulálnia (pl. videokamera, távolságérzékelő stb.) és a virtuális szenzorok által generált adatokhoz külső szoftver számára hozzáférést kell biztosítani. A megvalósítás során tetszőleges technológia alkalmazható.

   
Horváth Ernő SLAM algoritmusok összehasonlító elemzése ROS környezetben Információk:  A SLAM szimultán lokalizációt és térképépítést jelent. A ROS egy nyílt forráskódú meta-operációs rendszer (köztes réteg) robotokhoz. Programozás nyelve C++ / python    

Horváth Ernő

Trajektóriatervezési módszerek ROS környezetben  

Információk:  Az út ebbem au esetben a műveleti térben definiált ponthalmaz (pálya), melyet a robotnak érintenie kell a mozgás során. Trajektória: olyan út, amelyhez időfüggés is tartozik. A ROS egy nyílt forráskódú meta-operációs rendszer (köztes réteg) robotokhoz. Programozás nyelve C++ / python

 

 

Hováth Ernő

Konvektív szárítócsatorna a továbbfejlesztése LabVIEW nyelven

Egyetemünk Biológiai Rendszerek és Élelmiszeripari Műszaki Tanszéke rendelkezik egy vezérelhető szárítócsatornával. Ennek jelenlegi LabVIEW programkódja elérhető.  A feladat a jelenlegi rendszer továbbfejlesztése: A LabVIEW programban kisebb javításokat kellene tenni, illetve az automatikus szabályzást kellene a légsebességre is eszközölni

 

Dr. habil. Kovács Attila, PhD

Horváth Ernő Konvolúciós neurális háló alapú képfeldolgozás TensorFlow-ban A képfeldolgozás egyik problémaköre a klasszifikáció, ami annyit jelent, hogy egy adott képről algoritmus segítségével állapítsuk meg, hogy az előre megadott osztályok közül melyiket ábrázolja. A klasszifikáció mellett a szegmentáció egy jelentős problémakör, ahol pixel pontosan kell megmondani az adott képről, hogy mi található rajta. A feladat a jelenlegi megoldások áttekintése, illetve adott problémakörre pontossági mérések kivitelezése.    
Horváth Ernő

LIDAR adatfolyam elemzése TensorFlow neurális hálózattal

A (mesterséges) neurális hálózat egy a mérnöki világban és egyéb kutatási területeken alkalmazott megközelítés illetve módszertan, melynek alapja egy a neurális egységek (mesterséges neuronok) rendezett hálózata. A megközelítés előnye az előre programozott megoldásokkal szemben, hogy tanulni képes a megadott mintákból. A módszertan számos területen sikeresen alkalmazható a klasszifikációtól (pl. hang és képfelismerés) elkezdve a regresszióig (pl. előrejelzések). Hátránya többek között, hogy a létrehozott neurális hálózatok megbízhatósága nehezen mérhető, illetve akár meg is téveszthető előre kiválasztott mintákkal. A feldat mentett LIDAR (lézer scanner) adatainak feldolgozása.    

Kajdocsi László

Beltéri lokalizáció "Fingerprinting" módszerrel

Leírás: A beltéri navigáció egyre nagyobb trendet gerjeszt a tech-óriás cégek körében. Szükség van egy olcsó és energiahatékony megoldásra, amely képes belterületeken is 10-15cm-es pontossággal meghatározni egyes helyeket.

Egy jó megoldást nyújthat a problémára az ún. "fingerprinting" módszer. A hallgató feladata áttekinteni a témával kapcsolatos kihívásokat és megtervezni, valamint elkészíteni egy beltéri lokalizáló rendszert, amely az említett módszert alkalmazza a pozíciók pontos meghatározására.

 

 

Kajdocsi László

Android alkalmazás fejlesztése AMAZFIT Smart Watch Youth Edition okosórára

Leírás: Az MI Fit 3.0 alkalmazás tulajdonságait tovább gondolva el kell készíteni egy önálló Android alkalmazást, amely maximális kiaknázza az okosóra képességeit. Egyaránt tovább kell fejleszteni a "sport tracking" és a "smart notification" funkciókat is.

 

 

Kajdocsi László

Android alkalmazás fejlesztése MiBand2 okoskarkötőre

Leírás: Egy olyan android alkalmazást kell készíteni, amely kibővíti a karkötő gyári alkalmazásának lehetőségeit. Fő hangsúly a "smart notification" funkciókra tevődik, ugyanakkor pontosabb biometrikus méréseket is lehetővé kell tenni (folytonos pulzus mérés, pontosabb alvásfigyelés, edzéstervek ajánlása, stb.).

 

 

Kajdocsi László

Hibrid Mesh-hálózat tervezése és szimulációja

OmNET++ környezetben meg kell tervezni egy hibrid mesh-hálózatot és szimulációkat kell róla készíteni. Kombinálhatók a WiFi, Bluetooth, Lora, IQRF technológiák. A szimulációs eredményeket ki kell értékelni különféle hálózati kritériumok alapján. A feladathoz elvárás a C++ programozási nyelv ismerete.

 

 

Kocsis Zoltán Tamás

Orvosi képek elemzése

A mai világban már az orvostudományban is digitális képlakotó eszközöket fejlesztenek. A CT és az MR képek digitális szabványa a DICOM. Egy vizsgálat során késztett képekből megalkotható az adott testrész 3D modellje. A szakdolgozat célja egy olyan rendszer megalkotása, amely képes elkülöníteni az adott testrészeket, valamit képes megmondani azt, hogy ha pl egy gerinccsigolyáról 33 db képet készítünk, akkor annak a középső szelete a 12-ik képen található. Az alkalmazást lehessen betanítani különféle testrészek keresésére is.

 

 

Kovács Katalin, Dr.

Ruhaipari szoftver fejlesztése

A jelölt feladata olyan szoftverrendszer fejlesztése, amely egyedi brand

mérettervezésére ad lehetőséget ruhaipari területen. A szakdolgozat

elkészítése egy ruhaipari cég gondozásában valósul meg. Várjuk olyan,

elsősorban a szoftverfejlesztés iránt érdeklődő hallgató jelentkezését,

aki nyitott valós piaci környezetben működő projektben való

közreműködésre és a fejlesztés, programozás területén szeretne fejlődni.

 

   
Takács Gábor
Ló nyilvántartó rendszer tervezése és gazdaságossági haszonelemzése
  foglalt  
Takács Gábor
Cloud Configuration Copy Manager (SuccessFactors tenant copy tool; XML, Java; Web development)
   foglalt  
Takács Gábor
Okosotthon rendszer fejlesztést előkészítő elemzése, tervezése
   foglalt  

Takács Gábor

Edzést támogató alkalmazás fejlesztése    foglalt  

Takács Gábor

Elektronikus szerződésgeneráló, és nyilvántartó rendszer fejlesztése

 

foglalt

 

Takács Gábor

PizzériAPP alkalmazás fejlesztése   foglalt

 

Takács Gábor

Vállalati tartalomkezelési rendszer (ECM) bevezetése az általános iskolai oktatásban   foglalt

 

Takács Gábor

domain nyilvántartó vagy Börtön projekt?   foglalt  

Tormási Alex

Multifunkciós szenzor fejlesztése

A cél egy olyan kisméretű multifunkciós (gyorsulásmérő, hő, vezetés stb) szenzor fejlesztése, ami alkalmas az emberi testen való elhelyezésre a mozgásában való korlátozás nélkül.

 

 

Tormási Alex

Írott szöveget szegmentáló algoritmus fejlesztése

A cél kézzel írt szövegek kisebb részekre (pl. bekezdés, mondat, szó, betű) bontására szolgáló algoritmus fejlesztése (adott ötlet alapján) és annak más rendszerekkel való összehasonlítása (pontosság, sebesség stb).

 

 

Tormási Alex

A Kepler űrteleszkóp nyilvános adatait feldolgozó rendszer fejlesztése

A cél exobolygó jelöltek keresése a Kepler űrtávcsőtől érkező adatokban. A feladat magábafoglalja a meglévő módszerek felhasználását és az azokból szerzett tapasztalatok alapján egy módosított vagy teljesen új algoritmus kidolgozását is.

 

 

Tormási Alex

Szemantikus hálók kezelése gráf alapú adatbázisokban

A cél meglévő (szemantikus hálózatoknál használt) módszerek átalakítása és vizsgálata gráf alapú adatbázis-környezetben. A dolgozat részét képzi a relációs adatbázisokkal való összehasonlítás.

 

 

Tormási Alex

3-D rekonstrukció mikroszkóppal készített eltérő fokuszú képekből

A cél egy olyan algoritmus fejlesztése, amely képes (részben) visszaállítani egy mikroszkóp alatt vizsgált elem 3-D képét az arról készült több kép élességének (és egyéb paraméterei) alapján.

 

 

Tormási Alex

3-D ruhatervezező szoftver

A cél egy olyan szoftver kifejlesztése, mely egy egyszerűen kezelhető 3-D megjelnítést alkalmazó interfészen keresztül teszi lehetővé ruhák tervezését és azok szabásmintáinak generálását. A dolgozat főbb részei: hasonló rendszerek felkutatása és elemzése; követelmények pontos meghatározása egyeztetések alapján; specifikáció; implementáció; tesztelés; dokumentálás.

   

Tormási Alex

Írott és/vagy beszélt (élő és kihalt) nyelvek, nyelvtanok (az esetleges időbeli változásokat is figyelembe vevő) rokonságának vizsgálatára alkalmas adatbázis tervezése és ennek kezelésére alkalmas, alapszintű funkciókkal

 - adatok bevitele, -lekérdezése, -szerkesztése,

                 - egyszerűbb kimutatások, mint például, de nem kizárólag betű/betűpárok gyakoriságát mutató grafikonok generálásának lehetősége

                 - az egyes szavak, kifejezések közötti egyszerű kapcsolatok keresésének lehetősége például a rendszeres hangmegfelelések törvénye szerint stb,

                rendelkező rendszer kifejlesztése, mintaadatokkal való feltöltése és más jövőbeni szoftverek számára jól kezelhető, dokumentált interfészek kialakítása. Főbb feladatok: részletes irodalomkutatás a területen fellelhető módszerek és esetlegesen kapcsolódó célú szoftverek területén, részletes specifikáció meghatározása az irodalomkutatás során szerzett ismeretek alapján a konzulens útmutatása alapján, rendszer implementálása, a rendszer teszteléséhez szükséges minimális (könnyen beszerezhető, ismert kapcsolatokkal rendelkező) adattal való feltöltése és tesztelése, dokumentáció készítése. Az alkalmazott adatbázis típusa, a programozási nyelv/fejlesztői környezet előzetes egyeztetés szerint.

(A tervezett külső konzulenssel, a hallgatónak kell egyeztetni a részleteket, mint az adott időszakra vonatkozó elérhetőség, konzultációk módja/mélysége stb.)

   

Tormási Alex

Meta-heurisztikus algoritmuson alapuló kísérleti veszteségmentes tömörítőszoftver készítése különösen nagyméretű digitális (mint például de nem kizárólag műholdas) képekhez.

Főbb feladatok:

                 - irodalomkutatás a state-of-the-art képtömörítő algoritmusok terén

                 - irodalomkutatás a meta-heurisztikus algoritmusok területén

                 - az új tömörítési módszer tervek kidolgozása, a megfelelő adatszerkezetek és algoritmusok kiválasztása a konzulens útmutatása alapján

                 - prototípus tömörítőalkalmazás implementálása

                 - benchmark típusú tesztelés tervezése, minta adatok gyűjtése, teszt végrehajtása és kiértékelése, melynek során a tervezett algoritmus más, általánosan elterjedt és speciális tömörítőalgoritmusokkal kerül összehasonlításra

                 - dokumentáció készítése.

                A programozási nyelv/fejlesztői környezet előzetes egyeztetés szerint.

(A tervezett külső konzulenssel, a hallgatónak kell egyeztetni a részleteket, mint az adott időszakra vonatkozó elérhetőség, konzultációk módja/mélysége stb.)

   

Tormási Alex

Újelvű, szülői fegyületet (és ezáltal gyermekvédelmet) lehetővé tevő android alkalmazás- és szolgáltatáskörnyezet kifejlesztése.

A cél egy olyan, android alapú felügyeleti szoftverrendszer kidolgozása és prototípus implementálása, mely a szülők számára teljes távoli menedzselést tesz lehetővé gyermekük készülékére vonatkozóan (mint például, de nem kizárólag kimenő és bejövő hívások blokkolásának, lehallgatásának lehetősége, üzenetek, illetlen szavak, weboldalak, alkalmazások szűrése, használatuk időkorlátozása, készülék funkciók tiltása, vásárlás engedélyezése stb) a digitális oktatási, a modern gyermekpszichológiau és neveléstudományi eredmények esetlegesen alkalmazhatóságának figyelembevételével.

                Főbb feladatok:

                 - irodalomkutatás a kapcsolódó (fent említett) területeken

                 - specifikáció készítése

                 - rendszer implementálása

                 - funkcionális tesztelés

                 - dokumentálás

                A programozási nyelv/fejlesztői környezet tetszőleges, de a felügyelt platform Android kell legyen. (A tervezett külső konzulenssel, a hallgatónak kell egyeztetni a részleteket, mint az adott időszakra vonatkozó elérhetőség, konzultációk módja/mélysége stb.)

 

   
 

A Peppe kerékpár Kft. versenyéhez online jelentkezési felület fejlesztése

. A versenyre 250 fő jelentkezik a 9:00 órától 13:09-ig időtartamban egyperces indulással a kiírt rajtidőkre, ehhez kel adminisztrációs felületet és online felületet tervezni és kivitelezni. A feladat tovább bővíthető, hogy elérje egy szakdolgozat színvonalát.

   

 

 


Dr. habil. Kovács Attila, PhD

SLAM algoritmusok összehasonlító elemzése ROS környezetben

Információk:  A SLAM szimultán lokalizációt és térképépítést jelent. A ROS egy nyílt forráskódú meta-operációs rendszer (köztes réteg) robotokhoz. Programozás nyelve C++ / python

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2020. november 25.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. november 26. - 2020. december 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. november 27. - 2020. november 28.
Elektronikus ZH nap 2020. november 27.
Vizsgajelentkezés kezdete 2020. november 30.