Témaajánlat

Tisztelt Hallgatók!

Az alábbi táblázatban tanszékünk diplomatéma ajánlatait láthatják. Amennyiben valamelyik témát ki szeretnék dolgozni, keressék fel a konzulenst!

Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézete által meghírdetett Szakdolgozat/Diplomamunka ösztöndíj részletes leírása az alábbi linken olvasható, részletekért kattintson IDE .

A témaválasztást a Szakdolgozat I. (Bsc) illetve a Diplomamunka I. (Msc) tárgyat megelőző félévben kell intézni.

A belső konzulenssel történt egyeztetetést követően, a feladat kiíró lapot a belső – és amennyiben van, úgy a külső konzulens aláírásával is - ellátva kell eljuttatni a tanszéki titkárságra, e-mailen.

Titkos szakdolgozatok esetén a szakdolgozat titkosításának dokumentumait (titkosítás kezdeményezése; jóváhagyás-tudomásul vétel; belső konzulens titoktartási nyilatkozata) is csatolni szükséges a feladatkiíró laphoz.

A adatlapok elérhetősége: Témaválasztás (Letölthető dokumentumok)


 

 

Belső Konzulens

Cím

Feladat

Jelölt (szak, képzési szint)

Külső konzulens

Baranyi Péter, Dr.

Ipari robot illesztése a VirCA keretrendszerhez

A termelési folyamatok tervezésében és előkészítésében egyre nagyobb szerep hárul az ún. virtuális gyártási és virtuális validációs eszközökre. Ennek informatikai háttere napjainkban alakul ki, így izgalmas terepet biztosít az innovatív habitusú hallgatók számára. A VirCA (Virtual Collaboration Arena) egy az MTA SZTAKI gondozásában fejlesztett virtuális valóság köré épülő keretrendszer, amely lehetőséget biztosít különböző ipari eszközök, berendezések virtuális megvalósítására beleértve a vizuális megjelenést és a tényleges működést is. A VirCA-ban felépített 3D virtuális tér megosztható az Interneten keresztül és összekapcsolható a különböző földrajzi helyen működő valós eszközökkel, így egyszerre több felhasználó dolgozhat a közös térben. Mindezen képességek jövőbe mutató alapot biztosítanak többek között a virtuális gyártás és validáció témakörében végzett fejlesztésekhez.

A megoldandó feladat részletei:
1. Készítse el valamely a SZE Műszaki Tudományi Karon megtalálható ipari robotmanipulátor, vagy mobil robot RT-Middleware illesztőprogramját.
2. Készítse el a választott robot virtuális reprezentációját a VirCA rendszerben.
3. Mutassa be az elkészült komponensek működését egy minta alkalmazáson keresztül.

 

Galambos Péter

Baranyi Péter, Dr.

LabView és RT-Middleware közötti adatkapcoslat generikus megvalósítása

A VirCA (Virtual Collaboration Arena) egy az MTA SZTAKI gondozásában fejlesztett virtuális valóság köré épülő keretrendszer, amely lehetőséget biztosít különböző ipari és egyéb eszközök, berendezések virtuális megvalósítására beleértve a vizuális megjelenést és a tényleges működést is. A VirCA-ban felépített 3D virtuális tér megosztható az Interneten keresztül és összekapcsolható a különböző földrajzi helyen működő valós eszközökkel, így egyszerre több felhasználó dolgozhat a közös térben.
A VirCA-hoz kapcsolódó fizikai eszközök irányításában, valamint a kiterjesztett virtualitás elvét követő fejlesztések során nagy a jelentüsége az olyan elterjedt fejlesztői környezeteknek mint az NI LabView, vagy a Matlab Simulink. Éppen ezért fontos a VirCA (RT-Middleware) és ezen rendszerek közötti kényelmes átjárás biztosítása.

A megoldandó feladat részletei:
1. Ismerje meg az RT-Middleware szabványt és az erre épülő openRTM-aist implementációt!
2. Vizsgálja meg a LabView és azt RT-Middleware közötti adatkapcsolat megvalósításának lehetőségeit!
3. Készítsen kétirányú generikus átjárást biztosító szoftveres megoldást!
4. Mutassa be az elkészül átjáró működését egy VirCA minta alkalmazáson keresztül!

 

Galambos Péter

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Chatbotok alkalmazása webáruház környezetben

Feladat rövid összefoglalása: Cél a chatbotok elméleti és gyakorlati hátterének megismerése, majd proof-of-concept webáruház megtervezése és implementálása, melynek felhasználói felületét chatbotos interfésszel kell kibővíteni. Cél, hogy a webáruházat látogató ügyfél számára a chatbot segítséget tudjon nyújtani az alapvető információk elérésében.

 foglalt

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Közösségi adatfolyamok gépi tanulás alapú tartalomszűrése

 

A feladat valamely közösségi platformra (Facebook, Twitter vagy egyéb) olyan mobil kliens létrehozása, amely kiszűri a felhasználó számára nagyobb mértékben releváns közösségi tartalmakat. Az aktuális relevanciát a tartalom témáján, formáján kívül befolyásolhatják a felhasználó által megadott aktuális beállítások is (úgy mint érdeklődési körök, pillanatnyi elfoglaltsági szint, pillanatnyi hangulat, és így tovább).

 foglalt

 Dr. Galambos Péter

Csapó Ádám Balázs, Dr.

: Kiterjesztett valóságot támogató gépi tanulás algoritmus fejlesztése.

 

Feladat rövid összefoglalása: A kiterjesztett valóságban komoly kihívást jelent annak eldöntése, hogy a virtuális tárgyakat a fizikai valóság mely pontjához illesszük. Ennek eldöntéséhez hasznos információt ad az aktuális fizikai és felhasználói kontextus (hol helyezkedik el a felhasználó és mit szeretne csinálni, ehhez pedig mik a körülötte levő "hasznos" tárgyak). A számos kihívás közé tartozik ezért a beltéri odometria és pozíció-követés feladata, vagy a környezetben levő sík felületek szegmentálása. Cél ezen témakörön belül egy közelebbről meghatározott feladat kiválasztása és kidolgozása mesterséges neurális hálók, valamint MI alapú következtető rendszerek segítségével.

 foglalt

 

Csapó Ádám Balázs, Dr.

Tesztelési módszerek, és azok alkalmazása mobil fejlesztési környezetben

 

Cél áttekinteni és bemutatni a tesztelés főbb fajtáit (tesztszintek, teszttípusok), a mérnöki gyakorlatban elterjedt főbb teszttervezési technikákat (black box és white box technikák), illetve a magasabb szintű tesztmenedzsment kérdéskörét. Ezt követően cél a bemutatott elmélet gyakorlati alkalmazása összetett mobilos alkalmazás tesztelésén keresztül.

 foglalt  

Erdős Ferenc, Dr.

SAP Business Warehouse on HANA

-A BW-ben használt legfontosabb objektumtípusok, azok céljai és technikai jellegzetességei RDBMS-en (pl: Infocube, Datastore Object, Multiprovider, Composite provider) és ezek változatai és lehetőségei HANA-n (Hana optimized Infocube, Advanced Datastore Object, Hana Composite Provider)

-A csillagséma és az adatbeírás részletes bemutatása Infocube-ba és HANA optimized Infocube-ba

-A különböző OLAP eszközök és a HANA viszonya (currency/unit conversion, exception aggregation és ezen műveletek HANA adatbázis szintjén történő megvalósítása)

-HANA-specifikus riportolási lehetőségek áttekintése (attribute view, analytic view és calculation view) és alkapmazása

-Egy OLAP query-knél gyakran használt személyre szabási lehetőség bemutatása ABAP programozási nyelven (customer exit)

-A BW on HANA beruházások gazdaságossági kérdéseinek rövid áttekintése (költségek, hasznossági hatások)

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Utazás tervezést segítő alkalmazás fejlesztése SAP HANA alapokon

-SAP HANA platform áttekintése (On Premise / Cloud)

-Üzleti igények specifikálása

-Alkalmazás tervezése (alkalmazás architektúrája, adatbázis tervezése, service-ek felépítése, stb…)

-Implementáció

-Utazás tervezési stratégiák

-IoT integrációs lehetőségek

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Kosárlabda mérkőzésvezető alkalmazás fejlesztése SAP front-end technológiák alkalmazásával

-Egy kisebb bajnokság kezelésére alkalmas adatbázis létrehozása (CDS felhasználásával)

‎-Mérkőzés vezetésre/statisztika felvételre alkalmas felület kialakítása (PDF formok vagy UI5 segítségével)

-Csapat/játékos statisztikák készítése és megjelenítése SAP front-end technológia használatával (UI5 és/vagy Fiori)

 

 

Erdős Ferenc, Dr.

Üzleti projekt megvalósítása SAP rendszerben web-alapú front-end technológia alkalmazásával

(A cím és a részfeladatok további pontosítás tárgyát képezik.)

- Üzleti igények feltárása, specifikáció elkészítése

- Az üzleti környezet felmérése, lehetséges opciók felvázolása, a leginkább alkalmas technológia és megoldási javaslat kiválasztása

- Rendszerterv, implementáció

- Verifikáció, validáció

 

   

Galli Richárd, Dr.

Játék készítése Unity segítségével

A diplomamunka célja olyan játék/alkalmazás készítése, mely bemutatja a grafikus motor használatát és lehetőségeit.  foglalt

 

Galli Richárd, Dr.

SignalR használata MVC webalkalmazásokban

A diplomamunka célja olyan alkalmazás készítése, mely bemutatja a SignalR technológia lehetőségeit és használatának módjait egy ASP.NET MVC (c#) alkalmazásban. Az alkalmazás  mivolta tetszőlegesen választható, lehet pl.: könyvelői alklamazás vagy raktárkezelő szoftver….

 

 

Galli Richárd, Dr.

Játék készítése Unreal grafikus motor segítségével

A diplomamunka célja olyan játék/alkalmazás készítése, mely bemutatja a grafikus motor használatát és lehetőségeit.

 

 

 

Galli Richárd, Dr.

WCF szolgáltatások használata WPF alkalmazásokban

A diplomamunka célja olyan (c#) alkalmazás készítése, mely bemutatja a WCF szolgáltatások típusait, lehetőségeit és használatának módjait egy WPF RIA alkalmazásban. Az alkalmazás  mivolta tetszőlegesen választható, lehet pl.: könyvelői alklamazás vagy raktárkezelő szoftver….

 

 

Galli Richárd, Dr.

GPU használata C# nyelven készólt alkalmazásokban

A dolgozat két részből állhat: egyfelől bemutatni, hogy milyen feladatok elvégzésére alkalmasabb egy GPU, mint egy CPU, és ebből 4-5 definiálása.

Másfelől megnézni, hogy jelenleg milyen lehetőségek állnak a feljesztől rendelkezésére, mely könyvtárak használhatóak c# nyelvvel. Cél ezek használatának bemutatása, összehasonlítás, elemzés és az eredmények dokumentálása.

 

 

 

Dr. Hatwagner F. Miklós

 

Formula Student autó energiamenedzsmentjének modellezése Matlab Simulink-ben

Formula Student autó energiamenedzsmentjének modellezése Matlab Simulink-ben

Feladat egy olyan SiL (Software-in-the-Loop) szimulációs modell létrehozása Matlab Simulink környezetben, amely lehetővé teszi egy Formula Student versenyautó energiamenedzsmentjének a virtuális leképzését. Egy ilyen modell a jármű tervezésének korai fázisában segíti a mérnököket az elektronikai és irányítási rendszerek koncepcionális tervezésében. A modellezésre kerülő jármű a Széchenyi Egyetemen működő Arrabona Racing Team 2021-es autója, amely adataihoz és járműhöz a hozzáférést a csapat elektronikai részlege biztosítja. A modell bemenő adatai az összes fedélzeten levő fogyasztóra a következők:

  • termék adatlapok-áram, fogyasztás
  • motor adatok
  • feszültségértékek
  • valós áramértékek
  • generátor üzem töltés diagram
  • vezetékek hossza

A konkrét szakmai feladatok a következők:

  • fogyasztók (pl. pumpa, ventilátor, szenzorok, stb.) modellezése Matlab Simulinkben
  • generátor üzemmód modellezése Matlab Simulinkben
  • nagyáramú vezetékek méretezése (áramérték, vezeték hossz alapján) a modell segítségével
  • az egyes fogyasztók fogyasztásának meghatározása különböző Use Case-ekben (azaz vezetési helyzetekben) Matlab Simulinkben
  • a szimulációs modell eredményeinek összehasonlítása a valós járműn mért adatokkal
   
Dr. Hatwagner F. Miklós

Algoritmus autonóm irányítású Formula Student versenyautó sávrajz készítéséhez bója felismerés alapján

 

Feladat egy olyan SiL (Software-in-the-Loop) algoritmus létrehozása, amely lehetővé teszi egy autonóm irányítású Formula Student versenyautó pályafelismerését egy kamera-alapú videó feldolgozásával. A Formula Student versenysorozatban 2023-tól eleinte bizonyos versenyszámokban (egyenes vonalú gyorsulás, skid-pad, azaz 8-as alakú pálya), később az összesben (sok kanyaros pálya) csak autonóm jármű módban, azaz pilóta nélkül lehet majd versenyezni. A versenypálya itt – biztonsági okokból – bólyákkal van kijelölve és a pályarajz előre nem ismert. A feladat tehát az, hogy egy olyan algoritmust dolgozzon ki a hallgató, amely egy kamerával felvett videón tudja valós időben azonosítani a bólyákat (gépi látás), azok nagyságából és horizonton való elhelyezkedésükből meg tudja határozni a koordináta rendszerben való elhelyezkedésüket és hogy ez alapján egy pályarajzot állítson össze. A modellezésre kerülő jármű a Széchenyi Egyetemen működő Arrabona Racing Team 2021-es autója, amely adataihoz és járműhöz a hozzáférést a csapat autonóm rendszerek részlege biztosítja. A modell bemenő adatai a következők lennének:

  • kamera felvétel
  • Formula Student szabályzat vonatkozó része

Feladat:

  • olyan algoritmus megalkotása, amely képes:
    • képi bemenet alapján bója felismerése
    • bója pozíció transzformálása felülnézetbe (Bird’s Eye View - abszolút koordináta rendszer)
    • bóják összekötése → sáv készítés
    • referencia sáv készítése (autó optimális útvonala)
    • videóból kinyert pályarajz összehasonlítása valós pályarajzzal.
  • Autó pályarajz alkotó rendszerének
    • Matlab Simulink modellezése
    • A modell pontosságának összehasonlítása a valós jármű rendszerével

 

 

 

   
Dr. Hatwagner F. Miklós

Algoritmus autonóm vezérlésű Formula Student jármű pozíciójának meghatározásához odometria és biciklimodell alapján

 

Feladat egy olyan SiL (Software-in-the-Loop) algoritmus létrehozása, amely lehetővé teszi egy autonóm irányítású Formula Student versenyautó helyzetének meghatározását ún. odomietria és biciklimodell alapján. A Formula Student versenysorozatban 2023-tól eleinte bizonyos versenyszámokban (egyenes vonalú gyorsulás, skid-pad, azaz 8-as alakú pálya), később az összesben (sok kanyaros pálya) csak autonóm jármű módban, azaz pilóta nélkül lehet majd versenyezni. A versenypálya itt – biztonsági okokból – bólyákkal van kijelölve és a pályarajz előre nem ismert. Az autonóm vezérlés egyik kulcsfeladata maga a pálya határainak meghatározása a bólyák gépi látással való feldolgozása alapján, másik viszont a jármű helyzetének meghatározása a pálya határaihoz képest. Erre azért van szükség, hogy az autonóm vezérlás ezek alapján meg tudja határozni az ideális ívet a pálya határai közt. Ebben a diplomamunkában a feladat egy olyan algoritmus és/vagy rendszer megalkotása lenne, amely az autó helyzetét két adatból – a keréksebességből és a kormánydőlésszögből – pontosan tudja meghatározni. A modellezésre kerülő jármű a Széchenyi Egyetemen működő Arrabona Racing Team 2021-es autója, amely adataihoz és járműhöz a hozzáférést a csapat autonóm rendszerek részlege biztosítja. A modell bemenő adatai a következők lennének:

  • autó adatai, geometriája
  • szenzorok (keréksebességmérő)
  • Arduino (sebesség számítása a szenzor segítségével)
  • EPOS (kormányszög adat)
  • Feladatok:
    • Keréksebesség és kormánykerékszög folyamatos mérése
    • Ez alapján meghatározni az autó pozícióját és forgását (x,y) irányban
    • A kapott adatok alapján trajektória rajz készítése
    • A trajektóriarajz összehasonlítása vezetési teszt adatokkal
  • A trajektóriarrajz megalkotását lehetővé rendszer:
    • Matlab Simulinkben való leképzése
    • A modell pontosságának összehasonlítása a valós jármű rendszerével

 

   
Dr. Hatwagner F. Miklós

Formula Student versenyautó „shutdown circuit” áramkörének modellezése Matlab Simulink-ben

 

Feladat egy olyan SiL (Software-in-the-Loop) szimulációs modell létrehozása Matlab Simulink környezetben, amely lehetővé teszi egy Formula Student versenyautó ún. „shutdown circuit” áramkörének a virtuális leképzését. A „shutdown circuit” egy olyan, a Formula Student szabályrendszer által megkövetelt biztonsági rendszer, amely a jármű elektromos rendszerét egy baleset vagy meghibásodás esetén automatikusan lekapcsolja a pilóta biztonságának megőrzése céljából. Éppen ezért a rendszernek különböző lehetséges forgatókönyvek esetén képesnek kell lennie érzékelni a balesetet vagy meghibásodást és megfelelő folyamatot alkalmazni a lekapcsolásra. Az elkészítendő Matlab Simulink modell a jármű tervezésének korai fázisában segíti a mérnököket az elektronikai és irányítási rendszerek koncepcionális tervezésében. A modellezésre kerülő jármű a Széchenyi Egyetemen működő Arrabona Racing Team 2021-es autója, amely adataihoz és járműhöz a hozzáférést a csapat elektronikai részlege biztosítja. A modell bemenő adatai az összes fedélzeten levő fogyasztóra a következők:

  • termék adatlapok és azon adatok, hogy mi mire kapcsol
  • Formula Student szabályzat adott része
  • feszültségértékek
  • vezeték hosszak

Feladatok:

  • Shutdown (SC) kör elemeinek a modellezése Matlab Simulink-ben
  • vezetékek ellenállásának modellezése
  • vezeték átmérők számítása a modell segítségével
  • a kikapcsolási logika felépítése minden egységre a vezeték állapot, fékezés, oldalerők stb. alapján
  • Shutdown (SC) kör működésének modellezése Matlab Simulink-ben minden lehetséges esetre
  • Matlab Simulink szimuláció eredményeinek összehasonlítására valós autón művileg szimulált esetekkel

 

   
Dr. Hegyháti Máté Időzített automata szimulátor és állapotbejáró motor

A munka célja egy nyílt forráskódú, az UPPAAL rendszerhez hasonló időzített automata szimulátor elkészítése, mely alapvető állapotbejárásra is képes. A dolgozatot, és a szoftvert teljesen _angol_ nyelven kell a szakdolgozónak elkészítenie.

 

   

Hollósi János

Járműfedélzeti mérőrendszer kialakítása ROS2 környezetben A cél egy olyan hardver és szoftver együttes kialakítása, amely alkalmas közúti személygépjármű fedélzetén a jármű vezetőjének monitorozására. A fejlesztéshez a felhasználandó szenzorok (pl. kamera, szemmozgás figyelő szenzor) adottak. A szenzor adatokat a jármű adatokkal (CAN vagy ROS bag) együtt kell kezelhetővé tenni. A munka során a szenzorok és járműadatok ROS2 környezetben történő integrációját, szinkronizációját kell megvalósítani olyan módon, hogy a kialakított rendszerrel az adatrögzítés minél egyszerűbb és hatékonyabb módon mehessen végbe. A rendszer kiegészíthető interface-el (GUI), mely a járművezető aktív beavatkozását, reakcióját stimulálja.     

Hollósi János

Járművezető monitorozására alkalmas intelligens szoftver fejlesztése A szoftvernek közúti személygépjármű fedélzetén rögzített videófelvételeket kell feldolgoznia, ahol a felvételeken a járművezető felsőteste és arca látható. A szoftvernek fel kell ismernie az emberi alakzatot, képesnek kell lennie meghatározni az ember törzsének, fejének és végtagjainak helyzetét, valamint az arc és a szemek mozgását kell nyomon követnie. A szoftvernek ROS2 keretrendszerben kell működnie és a megvalósítás során valamilyen mesterséges intelligencia keretrendszert (pl. Tensorflow, Torch) szükséges alkalmazni.    

Hollósi János

Digitális orgona hang generátor szoftver (plugin) megvalósítása A mára már klasszikussá vált Hammond orgonák hangkeltését sokan igyekeztek digitális úton újjá éleszteni kisebb-nagyobb sikerekkel. Az eredeti Hammond orgonák száma egyre csökken, szállításuk nehézkes, javításuk körülményes, ugyanakkor az igény az orgona hangzása iránt figyelemre méltó. A cél egy olyan szintetizáló szoftver létrehozása, mely az eredeti Hammond orgona hangzását igyekszik elérni. Az alkalmazás lehet önálló program, vagy egy tetszőlegesen választott szabvány szerinti hanggeneráló plugin. A dolgozat célja ismertetni az eredeti orgona hangkeltésének módját, fizikai vonatkozását. Meg kell tervezni ennek digitális úton történő előállítását úgy, hogy az minél inkább hasonuljon az eredeti hangzáshoz. A szoftvernek bizonyos mértékű finomhangolási lehetőséget is biztosítani kell, melynek szintén az eredeti hangszer koncepcióját kell követnie. Mindezek alapján a szoftvert implementálni kell. Az elkészült szoftver hangját egy Hammond orgonával kell összehasonlítani, a méréseket elemezni és kiértékelni. (Ehhez hangszer korlátozott hozzáféréssel és korlátozott helyen biztosított.)    

Hollósi János

Digitális Rhodes zongora hang generátor szoftver (plugin) megvalósítása A feladat ugyanaz mint az orgona esetén.    

Hollósi János

Kotta digitalizáló szoftver Írott és/vagy nyomtatott kotta tetszőleges zenei, digitális kotta formátumba történő digitalizálása fénykép vagy élő kamera felvétel alapján.    

Hollósi János

Kapcsolási rajz digitalizáló szoftver Elektromos áramkörök 2 dimenziós nyomtatott, esetleg kézzel rajzolt kapcsolási rajzának digitalizálása fénykép vagy élő kamera felvétel alapján.    

Hollósi János

Neurális hálózat keretrendszerek összehasonlító elemzése

A cél előre definiált fejlesztési környezet esetén megvizsgálni, hogy milyen neurális hálózat keretrendszerek léteznek. A munka során tanulmányozni kell a meglévő rendszereket, meghatározott példafeladatok implementálásával összehasonlító elemzést kell végezni a megvalósításokon.

   

Hollósi János

Fotóalbum szelektáló alkalmazás fejlesztése

Különféle események alkalmával nagy mennyiségű digitális fényképek készülnek. Olykor a minél pontosabb és részletesebb megörökítés érdekében ugyanazon látványról több hasonló felvétel is készül, sokszor a képek szakavatatlan személy közreműködésével állnak elő, aminek köszönhetően a felvételek nem mindig megfelelő minőségűek. Az esetek többségében hosszú folyamat az így előállt fotósorozatok feldolgozása, úgy mint a hibás képek szűrése, válogatása, utófeldolgozása, javítása stb. A cél egy olyan szoftver megvalósítása, mely alkalmas lehet fotósorozatok autmatizált feldolgozására. A szoftver legyen képes felismerni az ugyanaz látványvilágról készült több képet, képes legyen ezek közül kiválasztani a legjobb felvételeket. Ha lehetséges, több kép felhasználásával állítson elő jobb felvételt. Ismerje fel a különféle képalkotási hibákat, mint elmosódás, túlexponálás stb., s amennyiben lehetséges, javítson ezek minőségén, illetve ahol a kép minősége egy meghatározott szint alatti, azokat javasolja törlésre.

   

Hollósi János

Neurális hálózatok sebezhetőségének vizsgálata

A neurális hálózatok a gépi látás területen hatékony eszközként bizonyulnak, alkalmazásuk egyre szélesebb körben elterjedt. Ugyanakkor számos olyan lehetőség van, amivel egy neurális hálózat hatékonysága akár nagyságrendekkel is csökkenthető. A dolgozat célja ilyen esetek vizsgálata és bemutatása, felhasználva a jelenlegi elterjedt architektúrákat.

   

Hollósi János

Kapszula hálózatok hatékonysági vizsgálata

A kapszula hálózatok (Capsule Network, CapsNet) a hagyományos neurális hálózatok bizonyos hiányosságait igyekszik kiküszöbölni. A dolgozat célja tetszőleges szoftveres keretrendszert felhasználva, kapszula alapú hálózatok megvalósítása és hatékonysági vizsgálata, összehasonlítva más, hagyományos neurális hálózatokkal.

   

Hollósi János

Két- és háromdimenziós szimulációs szoftver fejlesztése vezetéstámogató és önvezető-jármű algoritmusok tesztelésére

A cél egy grafikus felülettel és megfelelő mélységű fizikai motorral rendelkező szimulációs szoftver fejlesztése. A szoftvernek alkalmasnak kell lennie egy virtuális világban egy előre megadott paraméterekkel rendelkező járművet kezelni. A jármű irányítása történhet manuális módon (pl. billentyűzetről, játékvezérlőről stb.), valamint külső szoftver általi utasítások formájában, illetve a két módszer kombinálásával. A szoftvernek különféle szenzorokat kell szimulálnia (pl. videokamera, távolságérzékelő stb.) és a virtuális szenzorok által generált adatokhoz külső szoftver számára hozzáférést kell biztosítani. A megvalósítás során tetszőleges technológia alkalmazható.

   
Horváth Ernő Témaajánlatok itt elérhetőek: https://horverno.github.io/temaajanlatok/    

Kajdocsi László

Beltéri lokalizáció "Fingerprinting" módszerrel

Leírás: A beltéri navigáció egyre nagyobb trendet gerjeszt a tech-óriás cégek körében. Szükség van egy olcsó és energiahatékony megoldásra, amely képes belterületeken is 10-15cm-es pontossággal meghatározni egyes helyeket.

Egy jó megoldást nyújthat a problémára az ún. "fingerprinting" módszer. A hallgató feladata áttekinteni a témával kapcsolatos kihívásokat és megtervezni, valamint elkészíteni egy beltéri lokalizáló rendszert, amely az említett módszert alkalmazza a pozíciók pontos meghatározására.

 

 

Kajdocsi László

Android alkalmazás fejlesztése AMAZFIT Smart Watch Youth Edition okosórára

Leírás: Az MI Fit 3.0 alkalmazás tulajdonságait tovább gondolva el kell készíteni egy önálló Android alkalmazást, amely maximális kiaknázza az okosóra képességeit. Egyaránt tovább kell fejleszteni a "sport tracking" és a "smart notification" funkciókat is.

 

 

Kajdocsi László

Android alkalmazás fejlesztése MiBand2 okoskarkötőre

Leírás: Egy olyan android alkalmazást kell készíteni, amely kibővíti a karkötő gyári alkalmazásának lehetőségeit. Fő hangsúly a "smart notification" funkciókra tevődik, ugyanakkor pontosabb biometrikus méréseket is lehetővé kell tenni (folytonos pulzus mérés, pontosabb alvásfigyelés, edzéstervek ajánlása, stb.).

 

 

Kajdocsi László

Hibrid Mesh-hálózat tervezése és szimulációja

OmNET++ környezetben meg kell tervezni egy hibrid mesh-hálózatot és szimulációkat kell róla készíteni. Kombinálhatók a WiFi, Bluetooth, Lora, IQRF technológiák. A szimulációs eredményeket ki kell értékelni különféle hálózati kritériumok alapján. A feladathoz elvárás a C++ programozási nyelv ismerete.

 

 

Kocsis Zoltán Tamás

Orvosi képek elemzése

A mai világban már az orvostudományban is digitális képlakotó eszközöket fejlesztenek. A CT és az MR képek digitális szabványa a DICOM. Egy vizsgálat során késztett képekből megalkotható az adott testrész 3D modellje. A szakdolgozat célja egy olyan rendszer megalkotása, amely képes elkülöníteni az adott testrészeket, valamit képes megmondani azt, hogy ha pl egy gerinccsigolyáról 33 db képet készítünk, akkor annak a középső szelete a 12-ik képen található. Az alkalmazást lehessen betanítani különféle testrészek keresésére is.

 

 

Kovács Katalin, Dr.

Magyar Kutyások Szövetsége, Országos Terrier Klub által megrendezésre kerülő kiállítások folyamatait támogató szoftverrendszer fejlesztése

A szakdolgozat célja egy, a Magyar Kutyások Szövetsége, Országos Terrier Klub által megrendezésre kerülő kiállítások folyamatait támogató szoftverrendszer fejlesztése, amely szoftverrendszer a kiállítások megszervezését, lebonyolítását teszi könnyebbé, követhetőbbé.

A jelenlegi adminisztrációs papírok (nevezési lap, eddigi eredményei a kutyának, a nevezőkből elkészült katalógus, a tenyésztők, tulajdonosok elérhetőségei, bírálati lapok stb.) elektronikus kiváltása mellett a rendszer segítségével a kiállítás lebonyolításakor pontosabban követhető, melyik rajtszámmal melyik kutyát szólítják, az eredmények real time megjelennek az abban és a szervezők felületén. A bírók által diktált bírálatok rögzítése is az eddigi diktálás helyett elektronikusan zajlik.

A hallgató egyik feladata, hogy néhány érintettel együttműködve felmérje a jelenlegi folyamatokat, tegyen javaslatokat, készítse el a specifikációt, majd ezekből valósítsa meg a rendszert.

   
Paál Dávid
Elérhető maximális pontszám megszerzését segítő alkalmazás Tájékozódási
Autóversenyek részére.
A versenyek célja a GPS koordinátákkal meghatározott pontok közül azon
pontoknak a megfelelő sorrendben történő kiválasztása, melyeket az adott
szintidőn belül, a szabályok betartásával elérve, és az adott pontokon a
feltett kérdést megválaszolva maximalizálható a megszerzendő pontszám.
Jellemzően több GPS pont adott, mint amennyit a szintidőn belül fel lehet
keresni és az egyes pontokon szerezhető pontszámok is különbözőek.
A szoftvernek együtt kell tudni működni a megadott GPS pontokkal, és a
meglévő térkép adatbázissal is (pl. OSMAND, GoogleMap).
   
Takács Gábor
Ipari képzések támogatása Mixed Reality (Microsoft Hololens 2+) technológiával.
Az ipari képzések hatékonyságának növelése kulcsfontosságú kihívás a képzési  menedzsereknek. A hibaszámok csökkentése és a teljesítés időablakának javítása effektív költségmegtakarítást jelent a szektor részére. A mixed reality technológiák olyan új utat nyitnak, amely a képzés során majd a gyakorlati teljesítés alatt is aktív támogatást biztosítanak és a tankönyvi anyagokon felül az aktív munkavégzést is képesek felügyelni, kiegészítő ajánlásokkal hatékonyabbá tenni. A pszichológiai megfigyelések alapján az új típusú ingerek mélyebb tudáselsajátítást jelentenek, miközben javítják az egység szakmai megítélését. A szakdolgozat eredményeképpen olyan vizsgálatok és prototípusfejlesztések történnek, amelyek gyakorlati igazolását adják a technológia bevezethetőségének és használhatóságának. A szoftverprototípus a kiválasztott képzési folyamat megvalósításával, támogatásával valós bevezetést is lehetővé tesz. Elsősorben olyan hallgatók jelentlezését várjuk, akik már hasonló területen tevékenykedtek, és van tapasztalatuk a technológia alkalmazásában.  szabad
(2023/2024/II-i kezdéssel)
 
Takács Gábor
StartUP Design
weblkalmazás fejlesztése 
A jövő Start UP alapítások tekintetében nagy fontossággal bír, hogy a vállalkozói kompetenciákat fejlesszük a szakközépiskolások körében. A közelmúltban létrejött startup kezdeményezések többsége elsősorban az egyetemi hallgatókra és a fiatal szakemberekre összpontosít, miközben a szakiskolás fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük adódik arra, hogy vállalkozói ismeretekkel gyarapodjanak, esetleg csatlakozzanak egy feltörekvő startup kezdeményezéshez. A webalkalmazás célja, hogy támogatást nyújtson egy virtuális startup verseny megszervezéséhez, amelynek keretében a szakközépiskolás diákok egy speciális blended learning módszertan alkalmazásával, minaanyagokkal és az általunk kiképzett mentorok segítségével bővíthetik a sikeres vállalkozáshoz szükséges kompetenciáikat. Egyfajta támogatási keretrendszer legyen szabad
(2023/2024/II-i kezdéssel)
 
Takács Gábor
Webes gépjármű flotta nyilvántartó rendszer tervezése
   foglalt  
Takács Gábor
Okosotthon rendszer fejlesztést előkészítő elemzése, tervezése
   foglalt  

Takács Gábor

Csapatsport támogató rendszer fejlesztését előkésztő elemzés    foglalt  

Tormási Alex

MI megoldásoknál alkalmazható egyedi számábrázolási programcsomag készítése

A cél egy olyan programcsomag készítése, ami lehetővé teszi, a korszerű mesterséges intelligencia megoldásoknál szükséges pontosságú számábrázolás egyszerű alkalmazását. A feladat magába foglalja a területen gyakran alkalmazott számítóegységek (például CPU, GPU, TPU stb) képességei számára előnyös számábrázolás és alapvető operátorok tervezését, implementálását és tesztelését. További részletek konzultáció alkalmával kérhetők.

 

 

Tormási Alex

Custom Android operációs rendszer tervezése elosztott számítások támogatásához

A cél egy olyan egyedi Android alapú operációs rendszer tervezése, ami az (átlagos) androidos tabletekre és telefonokra szabva, azok erőforrásait maximálisan kihasználva lehetővé teszi, hogy az ezt futtató készülékek (megfelelő interfészeken keresztül) elosztott számításokban vegyenek részt. További részletek konzultáció alkalmával kérhetők.

 

 

Tormási Alex

A Kepler űrteleszkóp nyilvános adatait feldolgozó rendszer fejlesztése

A cél exobolygó jelöltek keresése a Kepler űrtávcsőtől érkező adatokban. A feladat magábafoglalja a meglévő módszerek felhasználását és az azokból szerzett tapasztalatok alapján egy módosított vagy teljesen új algoritmus kidolgozását is.

 

 

Tormási Alex

Komplex számítási/szimulációs feladatok egyszerű játékká alakítása

A cél olyan stratégia/módszertan/ajánlás kidolgozása, amivel a tipikus komplex problémák egyszerű játékká alakíthatók. A feladat magába foglalja a probléma matematikai áttekintését és az informatikai megvalósítás tervének kidolgozását. További részletek konzultáció alkalmával kérhetők.

 

 

Tormási Alex

Elosztott számítási szoftverkörnyezet metaheurisztikus optimalizációhoz

A cél olyan szoftverkörnyezet tervezése és implementálása, ami lehetővé teszi hálózatba kötött számítógépek erőforrásait megosztva komplex optimalizációs feladatok megoldását metaheurisztus algoritmusok segítségével. A feladat magába foglalja a szoftverkörnyezet tervezését, kivitelezését és egyszerű tesztelését. További részletek konzultáció alkalmával kérhetők.

 

 

Tormási Alex

Tensorflow programcsomag készítése különböző metaheurisztikus algoritmusokkal

A cél egy olyan Tensorflow kompatibilis programcsomag készítése, amely lehetővé teszi a különböző, Tensorflow-ban készített mesterséges neurális hálózatok különböző metaheurisztikus algoritmusokkal való tanítását. A feladat magába foglalja a programcsomag tervezését és különböz (később egyeztetett metaheurisztikák) implementálását oly módon, hogy az a meglévő tanuló algoritmusokhoz hasonlóan használhatók legyenek akár már meglévő MI megoldások implementációjánál minimális módosítással. További részletek konzultáció alkalmával kérhetők.

   

Tormási Alex

A Kepler űrteleszkóp nyilvános adatait feldolgozó rendszer fejlesztése

 

A cél exobolygó jelöltek keresése a Kepler űrtávcsőtől érkező adatokban. A feladat magábafoglalja a meglévő módszerek felhasználását és az azokból szerzett tapasztalatok alapján egy módosított vagy teljesen új algoritmus kidolgozását is. További részletek konzultáció alkalmával kérhetők.

   

Tormási Alex

Különböző termelési, illetve vagyonvédelmi célokra alkalmazható gépi látás megoldások fejlesztése (több téma)

Több (termelési, illetve vagyonvédelmi területeken) különböző célra szolgáló gépi látás alapú megoldás fejlesztése, tanítása, validálása előre meghatározott specifikációk alapján. A konkrét témák és a részletesebb elvárások konzultáció alkalmával kérhetők.

   

 

 

 

 

IT logo