Szakmai gyakorlat


A szakmai gyakorlat teljesítésének követelményei nappali és levelezős hallgatók részére:

 • A hallgatónak kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint meghatározott időtartamban és munkabeosztásban. Ennek részleteit a TVSz. 72/A. §-a szabályozza, melyet ide kattintva lehet megtekinteni.
 • A határidőkre való tekintettel arra kérünk minden hallgatót, hogy a szakmai gyakorlat teljesítését ne hagyja az záróvizsgás félévére. Lehetősége szerint igyekezzenek ezt minél előbb teljesíteni, és adminisztrálni!
 • 2023/2024. őszi félév óta fontos, hogy ha a hallgató tudja, melyik félévben szeretné a gyakorlatot teljesíteni, leigazolni akkor annak a félévnek az elején vegye fel a Szakmai gyakorlat nevű kurzust. Ez esetben kaphat a tárgyból aláírást.
 • A szakmai gyakorlat azt követően kezdhető meg, ha a szakmai gyakorlatot biztosító vállalkozás részéről beérkezett a (karrieres szakmai gyakorlatos rendszerből generált) cégszerűen aláírt Szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás, 2-2 eredeti példányban a KARRIER irodába

 

A szakmai gyakorlat időtartama:

 • Gazdaságinformatikus BSc és Mérnökinformatikus BSc szakos hallgatók esetén: 8 hét.
 • Gazdaságinformatikus MSc és Mérnökinformatikus MSc képzésben résztvevő hallgatóknak: 6 hét.
 • A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók munkaideje hetente: 40 óra.

 

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:

 • BSc és osztatlan képzés esetén: minimum az összkredit 40%-ának teljesítése.
 • MSc képzés esetén: a szakmai gyakorlat a képzés ideje alatt bármikor megkezdhető.
 • A szakmai gyakorlatra jelentkeznihttps://karrier.sze.hu/kszgy internetes oldalon keresztül elérhető "Szakmai Gyakorlat Adminisztrációs Rendszerben" kell.

Részletek:

Levelezős hallgatók mentességével kapcsolatos információk:

 

 


Gyakran ismételt kérdések:

 

A beszámoló feltöltésére milyen határidő van? Esetleg ráér később is feltölteni például amikor kezdődik a következő félév?

Beszámoló feltöltésére határidő nincs. Lényegében a záróvizsgás félév szorgalmi időszakának végéig elég feltölteni, de persze jobb mielőbb ezt megtenni.

Amennyiben én nyáron végezném el a szakmai gyakorlatomat, akkor magát a "Szakmai gyakorlat" tárgyat melyik félévre szükséges felvennem? A tavaszi, vagy az őszi félévre?

"Szakmai gyakorlat" tárgyból akkor tudunk aláírást adni, ha már lezárult a szakmai gyakorlat. Így kérem, hogy a nyári gyakorlat teljesítés esetén, a nyarat követő félévben (őszi félév) vegye fel a "Szakmai gyakorlat" tárgyat.

A karrier oldalon a szakmai gyakorlatok fülön a beszámolómat nem tudom feltölteni. Az alábbi hiba ablakot kapom: "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a szükséges dokumentumokat. Amint azt megteszi, feltöltheti a beszámolóját." Milyen dokumentumokat kellene még leadnom,hogy a szakmai beszámolót feltölthessem?

Az AKIK irodába el kell juttatni az együttműködési megállapodást (fogadó szervezet, és egyetem közötti együttműködést tanúsító irat). Ha leadásra került, ha nem, akkor is az AKIK iroda fogja tudni ezt a fennakadást megoldani.

Megkezdhető-e a szakmai gyakorlat úgy, hogy utólagosan adminisztráljuk a szakmai gyakorlatot?

Nem! A szakmai gyakorlat az együttműködési megállapodás, mindkét fél által megtörtént aláírása után kezdhető csak meg!

Kinek kell leadni az Együttműködési megállapodást?

Két helyre is el lehet eljuttatni:

 • személyesen: AKIK Hallgatói Tér, UT 106

  vagy

 • postai úton: 9026 Győr, Egyetem tér 1. - Szolgáltató Központ és Kollégium, Karrier Iroda részére

Kinek lehet leadni a vállalati igazolást?

A beszámolóhoz csatolandó vállalati igazolás eredeti példányát nem szükséges leadni már 2021. május 1-től.

Érdeklődni szeretnék, hogy Prakting tevékenységgel, elfogadható-e a szakmai gyakorlat?

Igen, Practing Alapítványon keresztüli gyakorlat elfogadása esetén is fel kell tölteni a karrieres rendszerbe az adatokat, de ott elegendő megjelölni, hogy Practing alapítványon keresztül szeretnéd teljesíteni a szakmai gyakorlatot! Külön együttműködési megállapodást nem kell kötni.

Érdeklődni szeretnék, hogyha idén nyáron szándékoznék szakmai gyakorlatot kezdeni, akkor a jelentkezést legkésőbb meddig kellene leadnom?

A nyári kezdés annyiból érdekesebb, hogy a cég, és egyetem közötti együttműködési megállapodást a dékánnak is alá kell írnia, aki a nyári általános szabadságolás ideje alatt korlátozottan érhető el. Javasoljuk, hogy a gördülékeny adminisztráció elősegítése érdekében a dokumentum aláírását legkésőbb május hónapban készítsék elő. Így időben kezdik meg a szakmai gyakorlat adminisztrációs tevékenységeit. Még akkor is, ha csak augusztusban kezdődik a szakmai gyakorlat.

A szakmai gyakorlat feltöltése közben problémába ütköztem. Miután kitöltöttem a kérdőívet, azt írja ki, hogy "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a szükséges dokumentumokat. Amint ezt megteszi, feltöltheti a dokumentumokat".

Az AKIK irodában a hallgató által (a gyakorlat megkezdése előtt) leadot együttműködési megállapodás nem került rögzítésre a rendszerben az AKIK iroda munkatársai által. Kérem a probléma feloldása ügyében az AKIK iroda kollágáit keresni.

Újra jelentkeztem idén az egyetemre mérnökinformatikus/gazdaságinformatikus szakra, viszont még a törlés előtt én elvégeztem a szakmai gyakorlatomat. Beadtam kreditátviteli kérelmet, amiben nem tüntettem fel a szakmai gyakorlatot, mert nekem nem tantárgy formájában volt feltüntetve a Neptun rendszerben. Az lenne a kérdésem, hogy elfogadtatható-e, hogy már elvégeztem a gyakorlatot?

A szakmai gyakorlat idejének a tanulmányi időszakba kell esnie. Ez kritérium. Ezen okból kifolyólag a korábbi (munkahelyi, vagy szakmai gyakorlati) helyeteket nem tudjuk elfogadni.

Számomra az sem szerepelt világosan, hogy nekem jár-e fizetés és ha jár, akkor mennyi?

A gyakorlaton lévő hallgatót Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja  szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti. 2024. május 10-től hatályba lépett változás alapján (IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL - 25. A hallgatói munkavégzés szabályai) a szakmai gyakorlatok esetében, minden nem költségvetési szervnél töltött gyakorlat után díjazás illeti meg a hallgatókat. Eddig csak az egybefüggő 6 hetes gyakorlatoknál volt díjazás előírva, most viszont már az ettől kevesebb időtartamú gyakorlat esetében is. Tehát az a hallgató, aki nem állami szervnél vagy nem közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézménynél tölti a gyakorlatát, minden esetben díjazás köteles a gyakorlóhely részéről.

A cégszerűen aláírt vállalati igazolás eredeti példányát 2021 május 1-től nem szükséges leadni. Ez azt jelenti, hogy a beszámolóhoz történő csatoláson túl ezt sehol máshol nem szükséges leadni?

Igen.

Sikerült találni szakmai gyakorlati helyet magamnak, viszont ők kizárólag iskolaszövetkezeten keresztül lennének hajlandóak szerződést kötni velem. Így is teljesíthetem a szakmai gyakorlatot?

Igen. A szándéknyilatkozatot a tényleges fogadó gyakorlóhelyre kell kitölteni, ugye itt a mentor az aki értékeli a hallgatót és a vállalati igazolást is ő írja majd alá, ezzel igazolva a gyakorlat letöltését. Ez alapján kerül rögzítésre Neptunban a gyakorlat. Az együttműködési megállapodást az iskolaszövetkezettel köti meg az Egyetem, mivel díjazásban ő részesíti. Ezen foglalkoztatás esetén tulajdonképpen egy háromtagú szerződés jön létre, mivel az iskolaszövetkezet szerződésben áll a gyakorlóhellyel. Ez esetben a kötelező szakmai gyakorlat igazolása úgy történik, hogy a karrier.sze.hu oldalon a jelentkezést úgy kell leadni, hogy az együttműködési megállapodást az iskolaszövetkezetre kell kitölteni, míg a szándéknyilatkozatot a tényleges cégre, ami a munkakört adja.

Passzív félévben teljesíhető szakmai gyakorlat?

"Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól." Ezen állásfoglalás szerint a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó kötelezettségek alól, így a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése alól is mentesül, tehát passzív félévben gyakorlatot nem tölthet.

Pontosan hol tudom megnézni, hogy hány hét szakmai gakorlatot kell teljesítenem?

Az alábbi lépéseket kérem követni:

 1. neptun.sze.hu 
 2. Tanulmányi tájékoztató menüpont
 3. Online kiadott tájékoztatók
 4. Beiratkozás évének kiválasztása
 5. Tagozat kiválasztása
 6. Kar kiválasztása
 7. Szak kiválasztása
 8. Újra szak kiválasztása
 9. Újra szak kiválasztása
 10. Szakmai gyakorlat követelményei/ szakmai gyakorlat résznél.

Elfogadható-e a korábban elvégzett és neptunban igazolt duális gyakorlattal a szakmai gyakorlat számomra attól függetlenül, hogy a BSc képzésem legvégét már nem duális hallgatóként töltöm? 

Nem. Aki kilépett a duális képzésből a duális tárgyak teljesítése nélkül annak időben kell a szakmai gyakorlatáról gondoskodni.

A napokban kezdeném a szakmai gyakorlatot. Milyen dátumot adjak meg a "Szakmai gyakorlat ideje, a munkaköri leírás hatálya" mezőhöz? 

A "szakmai gyakorlat ideje, és munkaköri leírás hatálya" időtartalmatot kérjük a véglegesítéstől számítva egy héttel későbbre tenni, hogy a szakmai gyakorlat megkezdéséig az együttműködési megállapodás aláírása is megtöténhessen a vállalkozás, és az egyetem között.

Mit lehet tenni abban a helyzetben, ha a munkáltató csak heti 7 órában tud foglalkoztatni? Mi lesz így a heti 40 órás munkalehetőséggel? Mi a megoldás?

A Nftv. nem tér ki arra, hogy heti hány óraszámban kell foglalkoztatást biztosítani a kötelező szakmai gyakorlat idejére, így a Munka Törvénykönyve ad ennek keretet, mely szerint a heti óraszám nem haladhatja meg a 40 órát. Minimum óraszám azonban nincs meghatározva, így jogi szempontból nincs akadálya. A Kar szabályozása, illetve döntése, hogy elfogadja-e a kevesebb óraszámot. A jelenlegi kari szabályozás azonban fix 40 órát ír elő, így nincs lehetőség a részmunkaidős teljesítésre.

Szeretnék érdeklődni, hogy van-e lehetőség a szakmai gyakorlat külföldön való végzésére és elfogadtatására. 

Részünkről nincs akadálya a kötelező szakmai gyakorlat külföldön történő letöltésének. A menete ugyan az, mint a hazai gyakorlatok esetében, részletesen itt olvashat róla: https://karrier.sze.hu/jelentkezesi-segedlet. A szerződéskötéshez angol/német nyelvű dokumentumot tudunk biztosítani.

 

.

Elérhetőségek

 • A szakmai gyakorlat szakmai részével kapcsolatban felmerülő kérdések esetén:
  Takács Gábor
 • A rendszer működésével kapcsolatos kérdések, észrevételek, hibák esetén:
  Zentai Effi