Szakmai gyakorlat

SZAKMAI GYAKOLRAT TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI NAPPALI, ÉS LEVELEZŐS HALLGATÓK RÉSZÉRE:

A hallgatónak kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint meghatározott időtartamban és munkabeosztásban. Ennek részleteit a TVSZ 72/A. §-a szabályozza, melyet ide kattintva megtekinteni.

A határidőkre való tekintettel arra kérünk minden hallgatót, hogy a szakmai gyakorlat teljesítését ne hagyja az záróvizsgás félévére. Lehetősége szerint igyekezzenek ezt minél előbb teljesíteni, és adminisztrálni!

A szakmai gyakorlat azt követően kezdhető meg, hogy ha a szakmai gyakorlatot biztosító vállalkozás részéről beérkezett a (karrieres szakmai gyakorlatos rendszerből generált) cégszerűen aláírt Szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás, 2-2 eredeti példányban az AKIK irodába. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lenti szabályzatot, amely tartalmazza a jelentkezés és a dokumentálás módját és annak szükséges mellékleteket!

Letölthető anyagok:

 • Jelentkezési segédlet szakmai gyakorlat teljesítéséhez [PDF]
 • A Szakmai gyakorlat eljárásrendje és mellékletei [PDF]
  A gyakorlat teljesítésének pontos idejét (4-6-8 hét), kérjük a mintatantervben ellenőrizni!
 • Együttműködési megállapodás IAESTE keretében végzett gyakorlat esetén [PDF] [DOCX]
 • BESZÁMOLÓ készítésével kapcsolatos sablon, és követelményrendszer. [PDF] [DOC]
  A beszámolót nem kell kinyomtatva a tanszéknek megküldeni, csupán a rendszerbe kell feltölteni 
 • Szakmai gyakorlat teljesítésének folyamatábrája
A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:
 • BSc- és osztatlan képzés esetén: minimum az összkredit 40%-ának teljesítése
 • MSc-képzés esetén: a szakmai gyakorlat a képzés ideje alatt bármikor megkezdhető.
A szakmai gyakorlatra jelentkezni a https://karrier.sze.hu/kszgy internetes oldalon
keresztül elérhető "Szakmai Gyakorlat Adminisztrációs Rendszerben" kell. A rendszer
működésével kapcsolatos kérdések, észrevételek, hibák, ügyében Zentai Effi
igazgatási ügyintézőt kérjük keresni. (zentai.effi@sze.hu | iroda: UT-106.)

A szakmai gyakorlat szakmai részével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekkel
Takács Gábor Tanár Úrhoz kell fordulni. Elérhetőségei: takacsg@sze.hu | iroda: B-609.

További információk: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet


LEVELEZŐS HALLGATÓK MENTESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Levelezős hallgatóknak, akik már informatikai munkakörben dolgoznak, lehetőségük van 
felmentést kérni. Ebben az esetben a fent említett karrieres rendszerbe feltölteni semmit
nem kell, csupán a mellékelt file szerint a beszámolót elkészíteni jelenlegi munkaköréről 
az alábbi dokumentum szerint:

 • Felmentési kérelem készítésével kapcsolatos
  sablon levelezős, távoktatás hallgatóknak. [PDF] [DOC]
A szakmai gyakorlathoz eredményes munkát kívánunk!
 

 
Aktuális ajánlat(ok):
 1. https://www.melodiak.hu/diakmunka/it-gyakornok-5669
 2. Suxess Logistic Kft - Egyedi alkalmazás fejlesztés - hirdetes@suxesslogistic.com
 
Gyakran ismételt kérdések:
 
 
K: A karrier oldalon a szakmai gyakorlatok fülön a beszámolómat nem tudom feltölteni. Az alábbi hiba ablakot kapom: "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a szükséges dokumentumokat. Amint azt megteszi, feltöltheti a beszámolóját." Milyen dokumentumokat kellene még leadnom,hogy a szakmai beszámolót feltölthessem?
 
V: Az AKIK irodába el kell juttatni az együttműködési megállapodást (fogadó szervezet, és egyetem közötti együttműködést tanúsító irat). Ha leadásra került, ha nem, akkor is az AKIK iroda fogja tudni ezt a fennakadást megoldani. Kérem az AKIK irodában keresni Lőrincz Gergőt! 
 
--------------------------------
 
K: Megkezdhető-e a szakmai gyakorlat úgy, hogy utólagosan adminisztráljuk a szakmai gyakorlatot?
 
V: NEM! A szakmai gyakorlat az együttműködési megállapodás, mindkét fél által megtörtént ALÁÍRÁSA után kezdhető csak meg!
 
--------------------------------

K: Kinek kell leadni az Együttműködési megállapodást?

V: Két helyre is el lehet eljuttatni:

 • személyesen: AKIK hallgatói térbe, UT106, vagy 
 • postai úton: 9026 Győr, Egyetem tér 1. - Egyetemi Szolgáltató Központ., Zentai Effi részére. (zentai.effi@sze.hu | iroda: UT-106)
 
--------------------------------

K: Kinek lehet leadni a vállalati igazolást?

V: A beszámolóhoz csatolandó vállalati igazolás eredeti példányát nem szükséges leadni már 2021. május 1-től. 

--------------------------------

K:Érdekldőni szeretnék, hogy Prakting tevékenységgel, elfogadható-e a szakmai gyakorlat?

 
V: Igen, Practing Alapítványon keresztüli gyakorlat elfogadása esetén is fel kell tölteni a karrieres rendszerbe az adatokat, de ott elegendő megjelölni, hogy Practing alapítványon keresztül szeretnéd teljesíteni a szakmai gyakorlatot! Külön együttműködési megállapodást nem kell kötni.
 

--------------------------------

K: Érdekldőni szeretnék, hogyha idén nyáron szándékoznék szakmai gyakorlatot kezdeni, akkor a jelentkezést legkésőbb meddig kellene leadnom, 
 
V: A nyári kezdés annyiból érdekesebb, hogy a cég, és egyetem közötti együttműködési megállapodást a dékánnak is alá kell írnia, aki a nyári általános szabadságolás ideje alatt korlátozottan érhető el. Javasoljuk, hogy a gördülékeny adminisztráció elősegítése érdekében a dokumentum aláírását legkésőbb május hónapban készítsék elő. Így időben kezdik meg a szakmai gyakorlat adminisztrációs tevékenységeit. Még akkor is, ha csak augusztusban kezdődik a szakmai gyakorlat.

--------------------------------

K: A szakmai gyakorlat feltöltése közben problémába ütköztem. Miután kitöltöttem a kérdőívet, azt írja ki, hogy "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a szükséges dokumentumokat. Amint ezt megteszi, feltöltheti a dokumentumokat".
 
V: Az AKIK irodában a hallgató által (a gyakorlat megkezdése előtt) leadot együttműködési megállapodás nem került rögzítésre a rendszerben az AKIK iroda munkatársai által. Kérem a probléma feloldása ügyében az AKIK irodában Lőrincz Gergő igazgatási ügyintézőt keresni. (lorincz.gergo@sze.hu | iroda: UT-106.)
 
--------------------------------
 
K: A kialakult vészhelyzet következtében az eredeti, lepecsételt igazolást postai úton most is el lehet juttatni Önöknek?
 
V: A magyarországi vészhelyzet időszaka alatt nem várjuk el senkitől, hogy postán álljon sorba, ezért az igazolás eredeti példányának elküldésétől ezen időszak alatt eltekintünk. Az eredeti igazolás hiányában is feltöltésre kerülnek a szakmai gyakorlatok, mely alapján a neptunba át tudjuk emelni az adatokat. Az elektronikus úton beérkezett beszámolóban szereplő aláírt igazolás alapján tesszük ezt meg. Ettől függetelnül kérjük hallgatóinkat, hogy a vészhelyzet végeztével az igazolást, (amint módjában áll) küldje meg részünkre utólag postai úton.
 

--------------------------------
 
K: Újra jelentkeztem idén az egyetemre mérnökinformatikus/gazdaságinformatikus szakra, viszont még a törlés előtt én elvégeztem a szakmai gyakorlatomat. Beadtam kreditátviteli kérelmet, amiben nem tüntettem fel a szakmai gyakorlatot, mert nekem nem tantárgy formájában volt feltüntetve a Neptun rendszerben. Az lenne a kérdésem, hogy elfogadtatható-e, hogy már elvégeztem a gyakorlatot?
 
V: A szakmai gyakorlat idejének a tanulmányi időszakba kell esnie. Ez kritérium.
Ezen okból kifolyólag a korábbi (munkahelyi, vagy szakmai gyakorlati) helyetekt nem tudjuk elfogadni.
 
--------------------------------
K: Számomra az sem szerepelt világosan, hogy nekem jár-e fizetés és ha jár, akkor mennyi? A korábban említett dokumentumban díjazás részében a formázás se teljesen egyértelmű és szerepel benne minimálbér 15%-a is. A behivatkozott törvényben szerepel 65% is. Akkor itt most melyik vonatkozik rám? 
 
V: A gyakorlaton lévő hallgatót Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja  szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti.
 
--------------------------------
 
K: A cégszerűen aláírt vállalati igazolás eredeti példányát 2021 május 1-től nem szükséges leadni. Ez azt jelenti, hogy a beszámolóhoz történő csatoláson túl ezt sehol máshol nem szükséges leadni?
 
V: Igen.
 
--------------------------------
 
K: Sikerült találni szakmai gyakorlati helyet magamnak, viszont ők kizárólag iskolaszövetkezeten keresztül lennének hajlandóak szerződést kötni velem. Így is teljesíthetem a szakmai gyakorlatot?
 
V: Igen. A szándéknyilatkozatot a tényleges fogadó gyakorlóhelyre kell kitölteni, ugye itt a mentor az aki értékeli a hallgatót és a vállalati igazolást is ő írja majd alá, ezzel igazolva a gyakorlat letöltését. Ez alapján kerül rögzítésre Neptunban a gyakorlat. Az együttműködési megállapodást az iskolaszövetkezettel köti meg az Egyetem, mivel díjazásban ő részesíti. Ezen foglalkoztatás esetén tulajdonképpen egy háromtagú szerződés jön létre, mivel az iskolaszövetkezet szerződésben áll a gyakorlóhellyel.
 
--------------------------------
 
K: Passzív félévben teljesíhető szakmai gyakorlat?
 
V: "Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól." Ezen állásfoglalás szerint a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó kötelezettségek alól, így a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése alól is mentesül, tehát passzív félévben gyakorlatot nem tölthet.
 
 
Győr, 2021.06.10.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Informatika Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Szenátusi Ülés 2021. augusztus 30. 14:00 - 16:00