Szakmai gyakorlat

SZAKMAI GYAKOLRAT TELJESÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI NAPPALI, ÉS LEVELEZŐS HALLGATÓK RÉSZÉRE:

A hallgatónak kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a beiratkozás időpontjában hatályos mintatanterv szerint meghatározott időtartamban és munkabeosztásban. Ennek részleteit a TVSZ 72/A. §-a szabályozza, melyet ide kattintva megtekinteni.

A határidőkre való tekintettel arra kérünk minden hallgatót, hogy a szakmai gyakorlat teljesítését ne hagyja az záróvizsgás félévére. Lehetősége szerint igyekezzenek ezt minél előbb teljesíteni, és adminisztrálni!

Szakmai gyakorlat időtartama:
Gazdaságinformatikus BSc, Mérnökinformatikus BSc szakos hallgatók esetén 6 hét.
Gazdasági informatika MSc, Mérnökinformatikus MSc képzésben résztvevő hallgatóknak 4 hét.
A szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók munkaideje hetente 40 óra.

A szakmai gyakorlat azt követően kezdhető meg, hogy ha a szakmai gyakorlatot biztosító vállalkozás részéről beérkezett a (karrieres szakmai gyakorlatos rendszerből generált) cégszerűen aláírt Szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás, 2-2 eredeti példányban a KARRIER irodába. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lenti szabályzatot, amely tartalmazza a jelentkezés és a dokumentálás módját és annak szükséges mellékleteket!

Letölthető anyagok:

 • Jelentkezési segédlet szakmai gyakorlat teljesítéséhez [PDF]
 • A Szakmai gyakorlat eljárásrendje és mellékletei [PDF]
  A gyakorlat teljesítésének pontos idejét (4-6-8 hét), kérjük a mintatantervben ellenőrizni!
 • Együttműködési megállapodás IAESTE keretében végzett gyakorlat esetén [PDF] [DOCX]
 • BESZÁMOLÓ készítésével kapcsolatos sablon, és követelményrendszer. [PDF] [DOC]
  A beszámolót nem kell kinyomtatva a tanszéknek megküldeni, csupán a rendszerbe kell feltölteni 
 • Szakmai gyakorlat teljesítésének folyamatábrája
A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:
 • BSc- és osztatlan képzés esetén: minimum az összkredit 40%-ának teljesítése
 • MSc-képzés esetén: a szakmai gyakorlat a képzés ideje alatt bármikor megkezdhető.
A szakmai gyakorlatra jelentkezni a https://karrier.sze.hu/kszgy internetes oldalon
keresztül elérhető "Szakmai Gyakorlat Adminisztrációs Rendszerben" kell. A rendszer
működésével kapcsolatos kérdések, észrevételek, hibák, ügyében Zentai Effi
igazgatási ügyintézőt kérjük keresni. (zentai.effi@sze.hu | iroda: UT-106.)

A szakmai gyakorlat szakmai részével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekkel
Takács Gábor Tanár Úrhoz kell fordulni. Elérhetőségei: takacsg@sze.hu | iroda: B-609.

További információk: 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet


LEVELEZŐS HALLGATÓK MENTESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

Levelezős hallgatóknak, akik már informatikai munkakörben dolgoznak, lehetőségük van 
felmentést kérni. Ebben az esetben az alábbi file szerint a beszámolót kell elkészíteni
jelenlegi munkaköréről
az alábbi dokumentum szerint:

 • Felmentési kérelem készítésével kapcsolatos
  sablon levelezős, távoktatás hallgatóknak. [PDF] [DOC]
A szakmai gyakorlathoz eredményes munkát kívánunk!
 

 
Aktuális ajánlat(ok):
 1. Junior VBA/SQL fejlesztői gyakornok részletek... - RENAULT - hr_hal@renault.hu , 06-96/801-801
 2. Suxess Logistic Kft - Egyedi alkalmazás fejlesztés - hirdetes@suxesslogistic.com
 3. ArgonSoft Kft - .Net, JAVA - Szabo.Adrienn@argonsoft.hu - HIRDETETT POZÍCIÓK
 
Gyakran ismételt kérdések:
 
 
K: A karrier oldalon a szakmai gyakorlatok fülön a beszámolómat nem tudom feltölteni. Az alábbi hiba ablakot kapom: "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a szükséges dokumentumokat. Amint azt megteszi, feltöltheti a beszámolóját." Milyen dokumentumokat kellene még leadnom,hogy a szakmai beszámolót feltölthessem?
 
V: Az AKIK irodába el kell juttatni az együttműködési megállapodást (fogadó szervezet, és egyetem közötti együttműködést tanúsító irat). Ha leadásra került, ha nem, akkor is az AKIK iroda fogja tudni ezt a fennakadást megoldani. Kérem az AKIK irodában keresni Lőrincz Gergőt! 
 
--------------------------------
 
K: Megkezdhető-e a szakmai gyakorlat úgy, hogy utólagosan adminisztráljuk a szakmai gyakorlatot?
 
V: NEM! A szakmai gyakorlat az együttműködési megállapodás, mindkét fél által megtörtént ALÁÍRÁSA után kezdhető csak meg!
 
--------------------------------

K: Kinek kell leadni az Együttműködési megállapodást?

V: Két helyre is el lehet eljuttatni:

 • személyesen: AKIK hallgatói térbe, UT106, vagy 
 • postai úton: 9026 Győr, Egyetem tér 1. - Egyetemi Szolgáltató Központ., Zentai Effi részére. (zentai.effi@sze.hu | iroda: UT-106)
 
--------------------------------

K: Kinek lehet leadni a vállalati igazolást?

V: A beszámolóhoz csatolandó vállalati igazolás eredeti példányát nem szükséges leadni már 2021. május 1-től. 

--------------------------------

K:Érdekldőni szeretnék, hogy Prakting tevékenységgel, elfogadható-e a szakmai gyakorlat?

 
V: Igen, Practing Alapítványon keresztüli gyakorlat elfogadása esetén is fel kell tölteni a karrieres rendszerbe az adatokat, de ott elegendő megjelölni, hogy Practing alapítványon keresztül szeretnéd teljesíteni a szakmai gyakorlatot! Külön együttműködési megállapodást nem kell kötni.
 

--------------------------------

K: Érdekldőni szeretnék, hogyha idén nyáron szándékoznék szakmai gyakorlatot kezdeni, akkor a jelentkezést legkésőbb meddig kellene leadnom, 
 
V: A nyári kezdés annyiból érdekesebb, hogy a cég, és egyetem közötti együttműködési megállapodást a dékánnak is alá kell írnia, aki a nyári általános szabadságolás ideje alatt korlátozottan érhető el. Javasoljuk, hogy a gördülékeny adminisztráció elősegítése érdekében a dokumentum aláírását legkésőbb május hónapban készítsék elő. Így időben kezdik meg a szakmai gyakorlat adminisztrációs tevékenységeit. Még akkor is, ha csak augusztusban kezdődik a szakmai gyakorlat.

--------------------------------

K: A szakmai gyakorlat feltöltése közben problémába ütköztem. Miután kitöltöttem a kérdőívet, azt írja ki, hogy "A kérdőívek kitöltésre kerültek, viszont Ön még nem adta le a szükséges dokumentumokat. Amint ezt megteszi, feltöltheti a dokumentumokat".
 
V: Az AKIK irodában a hallgató által (a gyakorlat megkezdése előtt) leadot együttműködési megállapodás nem került rögzítésre a rendszerben az AKIK iroda munkatársai által. Kérem a probléma feloldása ügyében az AKIK irodában Lőrincz Gergő igazgatási ügyintézőt keresni. (lorincz.gergo@sze.hu | iroda: UT-106.)
 
--------------------------------
 
K: Újra jelentkeztem idén az egyetemre mérnökinformatikus/gazdaságinformatikus szakra, viszont még a törlés előtt én elvégeztem a szakmai gyakorlatomat. Beadtam kreditátviteli kérelmet, amiben nem tüntettem fel a szakmai gyakorlatot, mert nekem nem tantárgy formájában volt feltüntetve a Neptun rendszerben. Az lenne a kérdésem, hogy elfogadtatható-e, hogy már elvégeztem a gyakorlatot?
 
V: A szakmai gyakorlat idejének a tanulmányi időszakba kell esnie. Ez kritérium.
Ezen okból kifolyólag a korábbi (munkahelyi, vagy szakmai gyakorlati) helyetekt nem tudjuk elfogadni.
 
--------------------------------
 
K: Számomra az sem szerepelt világosan, hogy nekem jár-e fizetés és ha jár, akkor mennyi? A korábban említett dokumentumban díjazás részében a formázás se teljesen egyértelmű és szerepel benne minimálbér 15%-a is. A behivatkozott törvényben szerepel 65% is. Akkor itt most melyik vonatkozik rám? 
 
V: A gyakorlaton lévő hallgatót Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja  szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) hatvanöt százaléka, a díjat - eltérő megállapodás hiányában - a szakmai gyakorlóhely fizeti.
 
--------------------------------
 
K: A cégszerűen aláírt vállalati igazolás eredeti példányát 2021 május 1-től nem szükséges leadni. Ez azt jelenti, hogy a beszámolóhoz történő csatoláson túl ezt sehol máshol nem szükséges leadni?
 
V: Igen.
 
--------------------------------
 
K: Sikerült találni szakmai gyakorlati helyet magamnak, viszont ők kizárólag iskolaszövetkezeten keresztül lennének hajlandóak szerződést kötni velem. Így is teljesíthetem a szakmai gyakorlatot?
 
V: Igen. A szándéknyilatkozatot a tényleges fogadó gyakorlóhelyre kell kitölteni, ugye itt a mentor az aki értékeli a hallgatót és a vállalati igazolást is ő írja majd alá, ezzel igazolva a gyakorlat letöltését. Ez alapján kerül rögzítésre Neptunban a gyakorlat. Az együttműködési megállapodást az iskolaszövetkezettel köti meg az Egyetem, mivel díjazásban ő részesíti. Ezen foglalkoztatás esetén tulajdonképpen egy háromtagú szerződés jön létre, mivel az iskolaszövetkezet szerződésben áll a gyakorlóhellyel.
 
--------------------------------
 
K: Passzív félévben teljesíhető szakmai gyakorlat?
 
V: "Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, illetve, ha a hallgató a soron következő képzési időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel. Szünetel a hallgatói jogviszony az önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés időtartamára, amely időszakban a hallgató mentesül a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségek alól." Ezen állásfoglalás szerint a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó kötelezettségek alól, így a kötelező szakmai gyakorlat teljesítése alól is mentesül, tehát passzív félévben gyakorlatot nem tölthet.
 
--------------------------------
 
K: Pontosan hol tudom megnézni, hogy hány hét szakmai gakorlatot kell teljesítenem?
 
V: Az alábbi lépéseket kérem követni:
2. Tanulmányi tájékoztató menüpont
3. Online kiadott tájékoztatók
4. Beiratkozás évének kiválasztása
5. Tagozat kiválasztása
6. Kar kiválasztása
7. Szak kiválasztása
8. Újra szak kiválasztása
9. Újra szak kiválasztása
10. Szakmai gyakorlat követelményei/ szakmai gyakorlat résznél.
 
--------------------------------
 
K: Elfogadható-e a korábban elvégzett és neptunban igazolt duális gyakorlattal a szakmai gyakorlat számomra attól függetlenül, hogy a BSc képzésem legvégét már nem duális hallgatóként töltöm? 
 
V: Nem. Aki kilépett a duális képzésből a duális tárgyak teljesítése nélkül annak időben kell a szakmai gyakorlatáról gondoskodni.
--------------------------------
 
K: A napokban kezdeném a szakmai gyakorlatot. Milyen dátumot adjak meg a "Szakmai gyakorlat ideje, a munkaköri leírás
hatálya" mezőhöz? 
V: A "szakmai gyakorlat ideje, és munkaköri leírás hatálya" időtartalmatot kérjük a véglegesítéstől számítva egy héttel későbbre tenni, hogy a szakmai gyakorlat megkezdéséig az együttműködési megállapodás aláírása is megtöténhessen a vállalkozás, és az egyetem között.
 
--------------------------------
 
K: Mit lehet tenni abban a helyzetben, ha a munkáltató csak heti 7 órában tud foglalkoztatni? Mi lesz így a heti 40 órás munkalehetőséggel? Mi a megoldás?
 
V: A Nftv. nem tér ki arra, hogy heti hány óraszámban kell foglalkoztatást biztosítani a kötelező szakmai gyakorlat idejére, így a Munka Törvénykönyve ad ennek keretet, mely szerint a heti óraszám nem haladhatja meg a 40 órát. Minimum óraszám azonban nincs meghatározva, így jogi szempontból nincs akadálya. A Kar szabályozása, illetve döntése, hogy elfogadja-e a kevesebb óraszámot. Vannak képzések, ahol az Nftv. kifejezetten kitér a heti óraszámra, de a mérnöki, informatikai képzések esetében nincs erre példa.
Kari szinten elvárás a heti 40 óra, de abban rugalmasak tudunk lenni, hogy rádolgozással plusz annyi munkanapot még dolgozzon a hallgató, hogy kijöjjön az átlag óraszám. Kérjük, a szakmai gyakorlat ideje rögzítésénél ennek megfelelően megadni az adatokat.
 
 
Győr, 2023.01.18.

IT logo