Tudományos Diákköri Mozgalom (TDK)kisbox2.png


A magyar felsőoktatási tehetséggondozás egyik legfontosabb pillére a Tudományos Diákköri Mozgalom (TDK). Az ötvenes évek elején, a hallgatók egy részében megnyilvánult önképzési szándék, a minőségi képzés iránti igény, a felsőoktatási tudományos utánpótlás elősegítésének szándéka hívta életre. A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjelentősebb formája a tudományos diákköri tevékenység. Az intézmények oktatóinak, kutatóinak lehetőséget ad a diákok szakmai jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás, a PhD-képzésre jelentkezők érdemi kiválogatására.

Mára már az ország csaknem minden felsőoktatási intézményében folyik tudományos diákköri munka. Arra, hogy valóban tehetséges, kiváló képességű szakemberek kerülnek ki ezekből a tudományos diákkörökből, igen meggyőző bizonyíték, ha az MTA rendes és levelező tagjainak névsorát, az írásos bemutatkozást megnézzük, hiszen szinte mindenki diákkörben kezdte tudományos pályafutását, itt írta első dolgozatát, s köztük szép számmal olyanok vannak, akik ma is TDK-témavezetők.


A Tudományos és Művészeti Diákköri Mozgalom (TMDK) keretei között a hallgatók mindenkori tanulmányi alapfeladatukat meghaladó, illetve kiegészítő szakmai, tudományos és művészeti ismeretek, jártasságok és készségek elérésére törekednek. Munkájuk eredményét a tudományos publikációk és szakmai dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek megfelelő dolgozatban foglalják össze, illetve művészeti előadásban mutatják be.

A hallgatók TMDK munkáját figyelembe kell venni: kiemelt és köztársasági, valamint alapítványból származó ösztöndíjak odaítélésekor, hazai és külföldi konferenciára, tanulmányútra, szakmai gyakorlatra való kiküldetéskor, doktori iskolába való jelentkezéskor.

Ha informatikus hallgatóként van egy érdekes elképzelésed, ötledet, melynek igényes tudományos háttere van, vagy újdonságként megjelenő integrációja, felhasználása a rendelkezésre álló ismereteknek, technológiáknak, esetleg csak megfelelő motivációval rendelkezel ahhoz, hogy tudományos munkába bekapcsolódj, kiteljesítsd kreativitásod, megmutasd tehetséged, vagy komolyan érdekel a tudományos munkavégzés, jelentkezz a tanszék TMDK felelős oktatójánál (Dr. Konczosné Prof. Dr. Szombathelyi Márta). Segítünk mind saját ötleteid tudományos szintű publikálásában, mind pedig bekapcsolódni a tanszéken folyó kutató munkába, K+F projektekbe.

Az intézményi és országos TMDK-val kapcsolatban legfontosabb információk elérhetők az egyetem Tudás Menedzsment Központjának weboldalán.

Szakmai konferenciák

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia helyezés

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia helyezés

36. Országos tudományos diákköri konferencia helyezés

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

36. országos tudományos diákköri konferencia


A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Informatikatudományi Szekciója első ízben Magyarország határain kívül kerül megszervezésre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán. A 2023. április 16–19. között zajló eseményen gyűlnek össze a kárpát-medencei intézmények legkiválóbb informatikus hallgatói.